Sākas ELA pirmā jauniešu vasaras nometne ārpus Latvijas – “KaLVe”

Sākas ELA pirmā jauniešu vasaras nometne ārpus Latvijas – “KaLVe”

 
Sākas Eiropas Latviešu apvienības pirmā jauniešu vasaras nometne ārpus Latvijas – “KaLVe”

Šo trešdien, 29. jūnijā, Luksemburgā darbu sāk Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pirmā diasporas un Latvijas jauniešu vasaras nometne ārpus Latvijas – “KaLVe”. Piecu dienu garumā trīsdesmit skolas vecuma latviešu jaunieši no Luksemburgas, Beļģijas, Vācijas, Nīderlandes un Latvijas reģioniem aktīvi piedalīsies radošās, izglītojošās un sportiskās nodarbēs, lai stiprinātu savu kopības sajūtu, pilsonisko apziņu un saikni ar Latviju.  

ELA prezidija priekšsēdis Kristaps Grasis pauž: “Mēs esam ieguldījuši lielu darbu, lai “KaLVē” jaunieši varētu kopīgos darbos un nedarbos kaldināt savu latvietību. Šī nometne ir viens no virzītājspēkiem Eiropas latviešu jauniešu darbotiesspara atjaunošanai, īpaši ceļā uz Latvijas simtgadi.” Šī vairākdisciplīnu vasaras nometne latviešu jauniešiem Rietumeiropas centrālajā reģionā sniegs interesantu līdzdarbības piedāvājumu un personiskās izaugsmes iespējas, pateicoties daudzveidīgai programmai.

Nometnes vadītāja Zanda Lāce no Luksemburgas stāsta: „Mēs ar prieku veram durvis nometnes dalībniekiem, kurus sagaida dažādas vērtīgas aktivitātes. Prāts tiks asināts diskusijās par Latvijas Republikas tapšanu un ikviena devumu valsts piederības saglabāšanā. Visus izkustēties liks sporta spēles, āra dzīves prasmju apgūšana un pārgājiens ar interesantiem pieturas punktiem un uzdevumiem par Latviju. Jaunieši varēs izpausties arī radoši, personalizējot nometnes T-kreklus, darbojoties mūzikas ierakstu studijā un apmeklējot dziedāšanas meistarklases.” Nometnes dalībniekiem būs iespēja tikties ar darbīgiem cilvēkiem no Eiropas latviešu biedrībām, kas dalīsies pieredzē par latvietības uzturēšanu, dzīvojot ārpus Latvijas. Dalībniekus apciemos arī Latvijas vēstniece Nīderlandē, Beļģijā un Luksemburgā Ilze Rūse.

Nometne “KaLVe” tiek īstenota ELA paspārnē, partnerībā ar latviešu biedrībām trīs Eiropas valstīs (asociācija “Luksemburga Latvija”, Latviešu biedrība Beļģijā un Latviešu kopība Vācijā). Nometnes mērķis ir stiprināt Eiropas latviešu diasporas jauniešu latvisko identitāti, savstarpējo sadarbību un aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, turklāt arī nākotnes perspektīvā liekot pamatus diasporas latviešu jaunās paaudzes piederībai latviskajai kultūrtelpai un iesaistei sabiedriski politiskajā dzīvē. ELA aicina nometni atbalstīt ziedotājus.

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Pinto (ela@latviesi.com)

Kontaktpersona nometnē “KaLVe”:

vadītāja Zanda Lāce (tālr. +352 621 680 835)


Nometne tiek īstenota projekta “KaLVe: Eiropas latviešu skolas vecuma jauniešu vasaras nometne” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda līdzfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta laikā tapušo materiālu saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība.


ELA ir apvienojušās 19 latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas no 16 Eiropas valstīm ārpus Latvijas. ELA mērķis ir pārstāvēt Eiropas latviešu diasporas intereses, saskaņot tās biedru organizāciju darbību informācijas, latviskās izglītības un kultūras un pilsoniskās līdzdalības jomās, kā arī veicināt sadarbību starp biedru organizācijām un ar radniecīgām organizācijām.

 

 

Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>