RPIVA sadarbībā ar Liepājas Universitāti piedāvā apgūt skolotāja profesiju atrodoties ārpus Latvijas

RPIVA sadarbībā ar Liepājas Universitāti piedāvā apgūt skolotāja profesiju atrodoties ārpus Latvijas

 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) sadarbībā ar Liepājas Universitāti piedāvā unikālu iespēju apgūt skolotāja profesiju atrodoties ārpus Latvijas.

2015. gada jūlijā tika licencēta  RPIVA un Liepājas Universitātes  izveidotā profesionālo bakalaura studiju programma “Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs”.

Programmā studējošajiem būs iespēja iegūt augstāko izglītību  tiešsaistē (e-vidē ). Studiju programmas ilgums ir 4 gadi. Studenti iegūst profesionālo bakalaura grādu izglītībā un divas kvalifikācijas: pamatizglītības pirmā posma skolotāja kvalifikāciju (1.-6. klase) un pamatizglītības otrā posma viena mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju (7.-9. klase), piemēram, matemātikas, informātikas, fizikas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas vai franču valodas skolotājs.

Programmas īstenošana dod iespēju studēt jebkurā vietā, jebkurā laikā. Studiju materiāli, diskusijas starp studentiem un mācību speķiem tiek nodrošinātas tiešsaistē. Kā demonstrēsiet savas prasmes vadīt mācību stundas? Mūsdienu tehnoloģijas pieļauj vadīto stundu vai nodarbību filmēšanu, to ievietošanu diskusiju forumā, savstarpēju stundu analīzi. RPIVA Moodle vide nodrošina minētās iespējas. Arī pārbaudījumus, izņemot kvalifikācijas eksāmenus, students kārto tiešsaistē. Šāds studiju veids ir īpaši ērts tiem, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu un kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas.

Programmas saturu nodrošina gan RPIVA, gan Liepājas Universitātes  docētāji un pēc sekmīgas programmas apguves studenti saņem abu augstskolu atzītu diplomu. Studiju veidu var raksturot kā individuālas studijas, jo docētāji nodrošina individuālas sarunas, konsultācijas.

Gada studiju maksa programmai 2400 EUR. Iespējams studiju maksājums pa daļām.

Prasības topošajiem studentiem

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada:

Obligātās prasības
Papildus prasības
CE latviešu valodā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
 
Izvēlētā mācību priekšmeta GA nedrīkst būt zemāka par 7 ballēm. Ja vērtējums neatbilst minētajam nosacījumam, ir iespēja kārtot testu izvēlētās specializācijas mācību priekšmetā.
 
CE- centralizētais
eksāmens
GA - gada atzīme 
Izvēlētais mācību priekšmets – mācību priekšmets, kuru izvēlas students mācīšanai līdz 9. klasei.

 

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām, ārvalsts personām:

Obligātās prasības
Papildus prasības
Vērtējumi latviešu valodā un literatūrā (GA) vai valsts valodā (GA) un pirmajā svešvalodā (GA)
 
Izvēlētā mācību priekšmeta GA nedrīkst būt zemāka par 7 ballēm. Ja vērtējums neatbilst minētajam nosacījumam, ir iespēja kārtot testu izvēlētās specializācijas mācību priekšmetā.
 

Aicinām visus interesentus no šā gada 1. jūnija līdz 20. augustam reģistrēties studijām tiešsaistē  RPIVA mājas lapā rpiva.lv

Gaidīsim jūsu jautājumus un labprāt atbildēsim!
 
 
RPIVA studiju programmas direktore Anita Petere
 
 
LiepU studiju programmas direktore Linda Pavītola
 
Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>