2012/2013

2012/2013

PĀRSKATS PAR LATVIEŠU BIEDRĪBAS BEĻĢIJĀ DARBĪBU

2012 – 2013

 

  1. LBB pārziņā esošie saziņas līdzekļi:
    • latviesi.be

LBB mājas lapas informācijas atjaunošanai un interesantu rakstu publicēšanai piesaistīti jauni entuziasti. Segti arī tehniskie uzlabojumi un lapas uzturēšanas izdevumi. Ir piesaistīti daži reklāmdevēji, taču pie reklāmu daudzuma vēl būtu jāpiestrādā. Apmeklētāju skaits audzis no 5000 unikāliem skatītājiem, kas iegriežas vidēji 2x mēnesī līdz šobrīd 15000 apmeklētājiem ar gandrīz 3x skatījumiem mēnesī. Kopumā atskaites perioda laikā web lapa skatīta aptuveni 453 500 reizes.

  • FaceBook, Twitter un Draugiem

Ņemot vērā sociālo tīklu nozīmi un attīstību, LBB aktīvi publicē visu aktuālāko informāciju arī savos FB, Twitter un Draugiem profilos. FB sekotāju pulks paplašinājies no 84 lidz 205 personām šodien, taču ir arī ziņas, kuras lasījuši līdz pat 330 interesentu.

  • Avīze „Beļģijas Latviešu Ziņas”

Pārskata perioda laikā iznākuši 3 jauni BLZ numuri – augustā, novembrī un martā. Agnis Sauka uzņēmies redaktora pienākumus, piesaistījis daudz jaunu rakstu autoru, atradis jaunu maketētāju un drukas iespējas. LBB sedz maketēšanas izdevumus, bet druka notiek ar Roberta Zīles biroja atbalstu.

  1. LBB organizētie kultūras pasākumi un svētki:

(* Ar zvaigznīti atzīmēto pasākumu rīkošanā saņēmām atbalstu no LV vēstniecības Beļģijā)

21.04.12

Latviešu folkloras danču vakars sadarbībā ar Luksemburgas folkloras kopu „Dzērves” – no pasākuma laikā saziedotā tika nosegtas transporta izmaksas „Dzērvēm”;

09.06.12

Jāņu ielīgošana Briselē ar Suitu sievām – šogad bija jāmeklē jauna līgošanas vieta (krogusplacis Tervuren,  pie 44.tramvaja galapunkta), jāsaskaņo ar vietējām pašvaldībām un ugunsdzēsējiem ugunskura atļauja; nekādi finansiālie pabalsti neatbilda, tāpēc starpība no ieņēmumiem (1055 EUR) un izdevumiem (1372 EUR) tika segta no LBB kases;

21.09.12

*Kino vakars. Filmas „Kolka Cool” skatīšanās un tikšanās ar tās režisoru Juri Pošku – aviobiļetes sedza LV vēstniecība, 300 EUR honorārs un izmitināšana tika segta no saziedotā;

28.09.12

sarunu vakars ar mācītāju Rolandu Eimani par garīgās dzīves meklējumiem ārpus Latvijas;

19.10.12

*Bibliotēkas atklāšana, kurā savus darbus lasīja rakstniece Inga Ābele un Briselē studējošais mūziķis Valters Pūce spēlēja čellu – aviobiļetes Ingai sedza vēstniecība, izdevumi par Valtera honorāru, uzkodām un dzērieniem – no LBB ;

09.11.12

Mārtiņdienas danču vakars sadarbībā ar Luksemburgas folkloras kopu „Dzērves” - no pasākuma laikā saziedotā tika nosegtas transporta izmaksas „Dzērvēm”;

17.11.12

18.novembra svinības ar pašdarbnieku koncertu un mūziķa Igo uzstāšanos – LBB sedza mūziķu aviobiļešu iegādi, honorāru, pusdienas, transporta izdevumus, pasākuma apskaņošanas iekārtu nomu, svētku torti, trauku, vīna, sulu, tējas, kafijas un balzama iegādi, kā arī DJ honorāru, ziedus māksliniekiem. Kopējie ieņēmumi – 4032 EUR, izdevumi – 3079 EUR;

30.11.12

diskusija ar pazīstamo fotogrāfu Andreju Kovaļovu – LBB sedza aviobiļetes;

08.12.12

*Adventes dievkalpojums ar kora koncertu – vēstniecība „uzsauca” karsto balzamu ar upeņu sulu un piparkūkas, bet LBB „uzsauca” pīrādziņus 50 EUR;

15.12.12

Ziemassvētku pasākums bērniem ar Briseles latviešu teātra uzvedumu „Lapsēns blēdis” – LBB pasniedza dāvanu aktieriem un honorāru salavecītim, kā arī nodrošināja svētku egles iegādi;

20.01.13

*Filmas „Dokumentālists” izrāde un tikšanās ar filmas veidotājiem – LBB no pasākuma laikā saziedotā sedza filmas izrādīšanas honorāru;

09.02.13

*Indras Sproģes tikšanās ar bērniem (grāmatas „Joka pēc alfabēts”, „Māci mani degunlāci”) – vēstniecība sedza aviobiļetes, bet no pasākuma laikā saziedotā tika segtas mākslinieces uzturēšanās izmaksas un honorārs, kā arī „Degunlāča” šokolādītes bērniem;

21.02.13

Pētera Dragūna autorvakars „Tumšā stundā”. Dziesmas un dzejoļi – LBB sedza aviobiļetes un saziedotais tika nodots autoram kā honorārs;

05.04.13

*Tikšanās ar Ati Klimoviču (grāmatas „Personīgā Latvija” prezentācija)- vēstniecība iegādājās aviobiļetes, no saziedotā tika segtas dāvana autoram, pusdienu izmaksas un iegādāto grāmatu izmaksas (vienu grāmatu LBB dāvināja bibliotēkai);

 

  1. LBB atbalstītie pasākumi:

Pārskata periodā LBB atbalstīja bērnu skoliņu (rēķinu maksājumi caur LBB kontu, ūdens iegāde, 100 EUR eglītes un rotājumu iegādei + 50 EUR salaveča honorārs), Beļģijas latviešu hokeja komandu (200 EUR kreklu iegādei), Briseles latviešu dejotājus (300 EUR karoga iegādei), un 150 EUR ziedojums tika nosūtīts „Zvanniekiem”. Tikāmies arī ar Eiropas skolas skolotāju I.Ceru, saskaņojot turpmākos sadarbības projektus sadarbībā ar LBB un vēstniecību – tikšanos ar Dziesmu svētku virsdiriģentiem, u.c.

  1. LBB sadarbība ar valsts iestādēm:

Turpinājās veiksmīga sadarbība ar vēstniecību (finansiāls un morāls atbalsts pasākumu rīkošanā) un pārstāvniecību (bezmaksas telpu un aparatūras izmantošana), kā arī NATO (transporta un pārvadājumu atbalsts). Veiksmīga sadarbība uzsākta ar Roberta Zīles biroju (BLZ drukāšana un potenciāla nākotnes pasākumu ceļa izdevumu segšana māksliniekiem). Saistībā ar Latvijas prezidentūru 2015.g. un attiecīgām pārbūvēm pārstāvniecības telpās, notika tikšanās ar speciālo lietu ministru R. Lappuķi, kurā piedalījās pārstāvji no visām pašdarbnieku grupām – dejotājiem, koristiem, teātra un bērnu skoliņas, kuras rezultātā tapa LBB vēstule valdībai ar lūgumu izskatīt iespējas turpināt Beļģijas latviešu kopienas aktivitāšu atbalstu bezmaksas telpu jautājumā. 2013.gada februārī bija tikšanās ar ārlietu ministru E. Rinkēviču, kurā tika saņemts solījums pagaidu telpu īrei kopā ar vēstniecību, kā arī atzinīgs novērtējums par iniciatīvu no mūsu puses.

  1. LBB sadarbība ar pasaules latviešu organizācijām:

Jūlijā Rīgā notika latviešu skoliņu skolotāju kursi, kuros piedalījās D.Grase. Kursi bija bezmaksas, un ELA arī daļēji sedza ceļa izdevumus. Tūlīt pēc tiem tika rīkota arī ELA biedru ārkārtas sanāksme, lai lemtu par biedra ikgadējo maksu lielumu – LBB pagājušogad samaksāja 200 EUR.

Septembrī A. Austers un D.Grase, kura darbojas kā ELA izglītības referente, piedalījās ELA biedru organizāciju ikgadējā sanāksmē Londonā (D. Grases dalību sedza ELA, taču LBB sedza A.Austera, kurš ir LBB pārstāvis ELA, aviobiļešu izmaksas EUR 155).

Novembrī K.Sants Rīgā piedalījās seminārā "Globālā Latviešu saziņas tīkla veidošana", kuru organizēja Ārlietu ministrija un Latvijas Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību un PBLA.

Februāra beigās I.Spīgule piedalījās Dziesmu un Deju svētku padomes sēdē, kur tika prezentēta ideja par Eiropas latviešu dziesmu svētkiem Briselē 2015.gada jūnijā, kā arī kopā ar A.Austeru un K.Santu tikās ar Beļģijas vēstnieku Latvijā F.Arnauts, vienojoties par turpmāku sadarbību.

Caur ELA esam arī aprīļa sākumā pieteikušies uz SIF atbalsta fonda līdzekļiem Beļģijas latviešu Jāņu, Lāčplēša dienas un 18.novembra svētku pasākumu finansiālam atbalstam.

  1. LBB attīstība:

6.1. Pilnsapulce

Iepriekšējā pilnsapulce notika 2012.gada 8.martā pārstāvniecības telpās, un papildus 2011.-2012. gada finanšu un darbības pārskatam, kā arī A.Austera prezentācijai par ELA darbību un plāniem, tika ievēlēta arī jauna LBB valde 9 personu sastāvā: V.Lauciņš, G.Ābele, A.Skrastiņš, I.Spīgule, A.Sauka, K.Sants, D.Grase, I.Zilgalve, U.Šalajevs (kurš pēc pusgada darba pienākumu pieauguma dēļ no amata atkāpjas un valde viņa vietā vienbalsīgi un ar pašas piekrišanu ieceļ Vitu Timarmani –Mooru).

6.2. Valdes sēdes

Pārskata periodā notikušas 10 valdes sēdes – 14.03.12, 05.04.12, 08.05.12, 29.05.12, 19.06.12, 12.09.12, 06.11.12, 15.01.13, 05.03.13, 23.04.13

6.3. Jauni biedri

Kopš iepriekšējās kopsapulces 2012.gada 8.martā, LBB saņēmusi 28 pieteikuma anketas, taču samaksājuši tikai 24 un tādejādi par biedriem kļuvuši:

Adamaite Linda, Akangbe Inese, Bruža Elīna, Fiskoviča Edīte, Fogele Agnese, Gailīte Laura, Grifita Vita, Krūmiņa Kitija, Lauciņa Aija, Lauva Ilze, Lubiņa Digne, Niķele Ilze, Ostrovskis Gundars, Račiborska Gita, Rasa Agnija, Rožkalne Zane, Rubene Dace, Rungule Zane, Rungulis Jānis, Skuja Kristīne, Timermane – Moora Vita, Torgāne Kitija, Zariņa Irēna, Zemītis Mārtiņš.

No biedrības izstājies : Zustrups Ingars.

Pārskats sagatavots LBB pilnsapulcei 2013. gada 27. aprīlī.

Sagatavoja LBB valdes priekšsēdētāja Ilze Spīgule – Buijtenweg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>