2011/12

PĀRSKATS PAR LATVIEŠU BIEDRĪBAS DARBĪBU laika posmā no 2011. marta līdz 2012. gada martam

1. LBB organizētie pasākumi

1.1. Interneta mājas lapa

Biedrības interneta portālā www.latviesi.be tika izveidota jauna funkcionālā sadaļa „Braucam kopā”, kurā cilvēkiem, kuriem iespēja palīdzēt ar transportu citiem, var atrast līdzbraucējus. Portālam pārskata periodā ir bijuši arī vairāki reklāmdevēji.

1.2. Izdevuma „Beļģijas Latviešu Ziņas" publicēšana

„Beļģijas Latviešu Ziņas" šajā pārskata periodā neiznāca. Nepieciešams veidot jaunu redakciju, iespējams jāpārskata avīzes koncepcija.

1.3. Jāņi

Jāņu pasākums notika 2011. gada 18. jūnijā, kā iepriekšējos gados- Grez-Doiceau H. Del Marmol īpašumā. Svētki tika organizēti kopā ar Beļģijas- Baltijas valstu asociāciju. No Latvijas muzicēja Lēdurgas folkloras grupa „Putni”. Jāatzīmē, ka par grupu bija ļoti labas atsauksmes: kupli skaita ziņā (22), dažādu paaudžu dziedātāji, atraktīvi un nenogurdināmi. Kopējais svētku dalībnieku skaits bija lēšams uz 230 dalībniekiem.

1.4. Valstssvētki

Valstssvētku svinības notika 2011. gada 18. novembrī Latvijas pārstāvniecības ES telpās. Pasākumā ievadīja Latvijas jaunās vēstnieces Beļģijā L. Līces- Līcītes uzruna, kurai sekoja Briseles Latviešu kora un dejotāju koncerts. Īpašie viesi bija grupa „Mazā Kavalērija”, kuri ir arī I. Ziedoņa fonda „Viegli” dalībnieki (kopā 15). Šajos svētkos cienasta vietā bija svētku torte un kafijas galds. Kopumā pasākumā piedalījās virs 200 cilvēkiem.

1.5. Diskusiju vakari

Pārskata periodā - 18. maijā Briselē - notika diskusiju vakars „Mazās Latvijas lielie kari”, kurā kā eksperti piedalījās RSU lektors V. Spolītis, LR PP NATO vadītāja vietnieks A. Viļumsons, LR militārā pārstāvja NATO vietnieks pulkv. J. Gailis un Latvijas Radio korespondente I. Strazdiņa. Diskusiju vadīja A. Austers.

2. LBB atbalstītie pasākumi

2.1. Briseles Latviešu sestdienas skolas attīstība

Biedrība pārskata periodā turpināja latviešu bērnu skoliņas finansiālo lietu kārtošanu. Skoliņā šobrīd mācās 30 bērni. Nodarbības notiek reizi nedēļā un tās vada Daina Grase. Biedrība apmaksāja skoliņas Ziemassvētku eglītes un CD atskaņotāja iegādi.

2.2. Latviešu karavīru piemiņas diena Lommelē

Pasākums notika 2011. gada 12. jūnijā Beļģijas pilsētā Lommelē. Pasākumu organizēja Briseles Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze.

2.3. Vēstures zināšanu veicināšana

Pārskata periodā ir noorganizētas divas Eiropas skolas latviešu jauniešu tikšanās ar Latvijas vēstures speciālistiem: 17. maijā (2011) ar RSU lektoru Veiko Spolīti par tēmu „Ulmaņa apvērsums Latvijā” (ceļojuma izdevumus sedza LBB) un 7. martā (2012) ar vēstures mācību grāmatu autoru Valdi Klišānu par tēmu „Latvija PSRS laikos” (V. Klišāna braucienu organizēja K. Kariņš).

2.4. Latvijas kora „Ausma” koncerts

Biedrība sadarbībā ar Briseles Latviešu kori un Latvijas vēstniecību Beļģijā 26. septembrī noorganizēja kora „Ausma” koncertu un saviesīgu vakaru Latvijas pārstāvniecībā ES.

3. LBB sadarbība ar valsts iestādēm

Pārskata periodā biedrība nesaņēma nekādu finansējumu no Latvijas valsts iestādēm. Tajā pašā laikā turpinājās veiksmīga sadarbība gan ar Latvijas vēstniecību Beļģijā, gan ar Latvijas pārstāvniecību ES un Latvijas pārstāvniecību NATO.

4. LBB sadarbība ar pasaules latviešu organizācijām

Biedrības pārstāvis A. Austers piedalījās Eiropas Latviešu apvienības (ELA) gada sanāksmē Parīzē 2011. gada 10.-11.09. un tika ievēlēts par tās priekšsēdētāju, tādējādi kļūstot arī par Pasaules Brīvo Latviešu apvienības valdes locekli. ELA izglītības referenta pienākumu turpina pildīt Briseles latviešu sestdienas skoliņas skolotāja Daina Grase.

ELA darbība šobrīd fokusēta uz Latvijas valdību: mērķis panākt latviskās izglītības programmu pieejamību ārpus Latvijas, pārmaiņas pilsonības un vēlēšanu sistēmā (dubultpilsonība, e-balsošana, atsevišķs vēlēšanu apgabals), repatriācijas atvieglošana (integrācija skolu sistēmā, nodarbinātība, papildus stimuli). Svarīgi: 11-13. jūlijā skolotāju seminārs Latvijā un 13.-14. jūlijā Eiropas diasporas lielsaiets Rīgā.

5. LBB attīstība

5.1. Pilnsapulce

Iepriekšējā biedru pilnsapulce notika 2011. gada 30. martā restorānā „Rich” Briselē. Tajā tika izvērtēti biedrības darbības rezultāti 2010. gadā, apstiprināts kases pārskats par 2010. gadu un apspriesti darbības plāni 2011. gadam. Biedrības valdes darbības atbalstam tika piesaistīti Signe Groza un Krišjānis Sants.

5.2. Valdes sēdes

Pārskata periodā notika 4 valdes sēdes: 17.05., 15.06., 16.11., 06.03.

5.3. Biedru lietas

Kopš iepriekšējās pilnsapulces (30.03.2011.) LBB iestājušās 20 personas, bet biedra statusu zaudējušas 18. Šobrīd LBB biedru sarakstā 105 biedri.

Pārskats sagatavots LBB biedru pilnsapulcei 2012. gada 8. martā.

Sagatavoja LBB valde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>