Par valdi

Par valdi

„Mēs maza cilts, Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.” /Rainis/

Latviešu biedrība Beļģijā (LBB) ir organizācija, kas palīdz latviešiem Beļģijā satikt vienam otru, dalīties pieredzē, sniegt atbalstu citiem un apmainīties viedokļiem. Tā kā neviena savienība nespēj pastāvēt bez organizētas kārtības, LBB ir ievēlēta valde, kas darbojas uz brīvprātības ar mērķi saglabāt un stiprināt mūsu saikni ar Latviju.

Kopš 2021. gada 19. marta LBB valdes sastāvs ir sekojošs: 

Agnis Sauka - LBB valdes priekšsēdētājs / Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdes vietnieks;

Ilze Zilgalve - LBB valdes priekšsēdētāja vietniece / Pārstāve ''Europeans Throughout the World'' organizācijā

Andris Skrastiņš - LBB sekretārs;

Sanita Karāle - LBB grāmatvede/kasiere;

Alma Ulmane - LBB komunikācija un mediji;

Ilze Vesere - LBB avīzes "Beļģijas latviešu ziņas" koordinatore;

Helēna Veita - atbildīga par LBB ikmēneša apkārtrakstu "Notikumi ar Latvijas vārdu Beļģijā".

 

kopa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>