Meistardarbnīcu cikls “Ceļā uz savu tautastērpu” Minsterē

Meistardarbnīcu cikls “Ceļā uz savu tautastērpu” Minsterē

Meistardarbnīcu cikls "Ceļā uz savu tautastērpu" Minsterē

Vēlme sagaidīt Latvijas simtgadi paša darinātā tautastērpā rosinājusi arī ārpus Latvijas dzīvojošos latviešus arvien aktīvāk pievērsties tautastērpu darināšanas procesam. Turpinot 2015. gada rudenī veiksmīgi noritējušo latvju rakstu darbnīcu Minsterē, ar Latvijas Nacionālā kulūras centra un Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu Latviešu Centrā Minsterē 2016. gadā uzsākts meistardarbnīcu cikls "Ceļā uz savu tautastērpu". Šī projekta ietvaros plānots piedāvāt četras līdz sešas meistarklases par dažādām latviešu tautastērpa daļu darināšanas tēmām, paralēli izzinot latviešu tautastērpu un tā vēsturi, valkāšanas tradīciju un iepazīt tautastērpu kopumā kā būtisku latviešu identitātes veidošanas elementu.

Pirmā projekta daļa ”Ceļā uz savu tautstērpu I: Tautiskie krekli. Baltie un krāsainie darbi” norisināsies 2016. gada 16. un 17. aprīlī. Par meistarklašu cikla pirmo semināra un darbnīcu tēmu izvēlēta etnogrāfisko (tautisko) kreklu izzināšana, to darināšana, paralēli apgūstot izšūšanas tehnikas – baltos un krāsainos darbus, tādā veidā dodot dalībniekiem iespēju katram izzināt gan interesējošu novadu un tajā specifisko kreklu valkāšanas tradīciju, gan izmēģināt iemaņas izšūšanā.
Semināru un meistarklases vadīs Dr. hist. Aija Jansone un Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās māksalas eksperte Linda Rubena.

Projekta otrā meistarklašu daļa “Ceļā uz savu tautstērpu II: Arheoloģiskais tautastērps’‘ veltīta arheoloģiskajam tautstērpam arheoloģes Iritas Žeieres un tekstilpētniece Dagnijas Pārupes vadībā 2016. gada 28. un 29. maijā. 
(Precīzāka informācija sekos)

Piedalīties mīļi gaidīti arī tie, kuri nevēlas izmēģināt rokdarbu prasmes, tomēr grib noklausīties lekcijas!

Informācija: 

http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/meistardarbnicu-cikls-cela-uz-savu-tautasterpu-minstere/

Inga Pētersone 

Niedersachsenring 77, 48147 Münster

+49-176-98451602; +49-251-2398658

inga.petersone@gmail.com

minstere_seminars

Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>