Latgalē notiek pirmais Latvijas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu”

Latgalē notiek pirmais Latvijas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu”

Latgalē notiek pirmais Latvijas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu”

No 1. līdz 3. jūlijam Latgalē norisināsies pirmais Latvijas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu (Pinu, pinu sietu)”

Piektdien, 1.jūlijā, Daugavpilī tiks atklāts pirmais Latvijas kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu (Pinu, pinu sietu)”, kas Daugavpilī un visā Latgales reģionā norisināsies līdz 3. jūlijam. 

Kultūras ministre Dace Melbārde uzsver: „Ideja par Latvijas kultūru festivālu ir ilgstoši augusi dažādos forumos – skaidri redzamā sabiedrības vēlme pilnīgi izzināt un attīstīt kopējo Latvijas kultūrvidi ir brieduma apliecinājums. Kultūrai piemīt spēks saliedēt, tādēļ īpaši vēlos pateikties cilvēkiem, kas godprātīgi un ar vērtības apziņu kopuši tautu tradīcijas un nodevuši tās no paaudzes paaudzēs.”

Festivāls ir Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās komitejas iniciatīva un tā organizēšanu nodrošina biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi, Latgales plānošanas reģionu un Eiropas minoritāšu centru (Vācija).

Latvisko kultūrtelpu dažādos gadsimtos ir ietekmējušas un papildinājušas dažādu tautu kultūras, sniedzot savu pienesumu. Unikālā kultūrtelpa sekmē nacionālās identitātes nostiprināšanu, globalizācijas apstākļos uztur un stiprina piederības sajūtu Latvijai.

Festivāla mērķis ir popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālās kultūras mantojuma izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā.

Festivāls pulcēs vairākus simtus dalībnieku no visas Latvijas tradicionālo kultūru mākslinieciskajiem kolektīviem, kuri kopj un popularizē savas tautas kultūras tradīcijas.

Festivāla viesus priecēs vairāk nekā 50 dažādi kultūras pasākumi, tajā skaitā koncerti, meistarklases, festivāla dalībnieku gājiens, jauniešu forums u.c. aktivitātes.

Festivāla programma

Festivālu atklās kultūras ministre Dace Melbārde, Vācijas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, bet noslēguma gājienā dalībniekus kopā ar pašvaldību vadītājiem sveiks Ministru prezidents Māris Kučinskis.

Kultūras ministre jauniešu forumā diskutēs ar skolēniem – projekta „Eiropas pēdas Latvijā” dalībniekiem par iespējām līdzdarboties Latvijas valsts simtgades programmas veidošanā un aktivitāšu īstenošanā.

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, festivāls reprezentē mazākumtautību kultūras daudzveidību un pienesumu Latvijas kultūrtelpai, kā arī veicina kopīgo vērtību – brīvības, tiesiskuma un solidaritātes – apzināšanos.

Festivāla organizēšanu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Vācijas Federālā Ārlietu ministrija, Daugavpils pilsētas dome un Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Vācijas atbalsts tiek nodrošināts saskaņā ar ārlietu ministru Franka Valtera Šteinmeiera un Edgara Rinkēviča 2015. gada 17. aprīļa kopīgajā paziņojumā ietvertajām sadarbības prioritātēm.

 

Papildu  informācija:

Oskars Zuģickis, festivāla direktors

Tālr.: 65423801, (mob.) 26565858 e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv

Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>