Fonds “Sibīrijas bērni” aicina skolēnus piedalīties sacerējumu konkursā

Fonds “Sibīrijas bērni” aicina skolēnus piedalīties sacerējumu konkursā

Fonds “Sibīrijas bērni” aicina skolēnus piedalīties sacerējumu konkursā

Fonds “Sibīrijas bērni” aicina skolēnus līdz š.g. 23.maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam

“SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/TRIMDAS BĒRNI 1944”.

Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas
vēsturi, par 1941.gada 14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta
15425 Latvijas iedzīvotāji, un par 1944.gadu, kad atkārtotas
deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā 200 tūkstošu
Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem.

Vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes
vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu
Latvijai.

Mēs regulāri braucam uz skolām, rādām filmas par vēsturi un
stāstām par ekspedīcijām uz Sibīriju. Daudziem skolēniem ģimenē
ir gan Sibīrijas, gan Trimdas stāsti. Bērni skaidri saprot saistību
starp 1941.gada izsūtīšanu un 1944.gada bēgļiem. Katru gadu
organizējam sacerējumu konkursu, kurā piedalās bērni no Latvijas.
Šogad vēlamies iesaistīt arī ārpus Latvijas dzīvojošos bērnus un
jauniešus.

Konkursā darbus vērtēs trīs vecuma grupās. Pirmā vieta 100 eiro,
otrā un trešā vieta – katram bērnam 50 eiro. Konkursa žūrijas
darbā piedalīsies Pauls Raudseps, Valdis Bērziņš, Ligita Kovtuna,
Ina Druviete, Rasma Kārkliņa, Liveta Sprūde un Kaspars Pūce.
Konkursa labāko darbu autoru apbalvošana notiks 14.jūnija konferences
laikā Rīgā.

Sacerējumu konkursa nolikumu meklējiet
http://sibirijasberni.lv/jaunumi/sacerejumu-konkurss-2016/ 

Ar cieņu, Baiba Kazule
Fonds “Sibīrijas bērni”

t.26598498, sibirijasberni@gmail.com

Sacerejumu konkursa SIBIRIJAS BERNI nolikums 2016

Foto avots: satori.lv

Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>