JĀŅU IELĪGOŠANA kopā ar folkloras kopu “Tīrums” no Latvijas

Back
2016-06-23 18:00 - 2016-06-24 00:00
Leuvensesteenweg 10, Tervuren, Belgium
Būs gan sarunas par Jāņu zālēm un to nozīmi, gan iepazīšanās ar dažādiem vainagu darināšanas veidiem. Iedegsim rituālo Jāņuguni. Mielosimies, sadancosim, zīlēsim un apdziedāsim visa vakara garumā.
Nobeigumā kopīgi savienosim uguns un ūdens stihijas.
Plašāka informācija: facebook un latviesi.be