Par valdi

Par valdi

LBB valdes locekļi iepazīstina ar sevi, LBB mērķiem un nākotnes plāniem!

 
„Mēs maza cilts, Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.” /Rainis/

 

Latviešu biedrība Briselē (LBB) ir organizācija, kas palīdz latviešiem Beļģijā satikt vienam otru, dalīties pieredzē, sniegt atbalstu citiem un apmainīties viedokļiem. Tā kā neviena savienība nespēj pastāvēt bez organizētas kārtības, mums jāsaka liels paldies LBB valdei un tās pārstāvjiem par brīvprātīgo un pašaizliedzīgo darbu, kura mērķis ir saglabāt un stiprināt mūsu saikni ar Latviju.

Šī gada 13. martā LBB sēdē tika ievēlēti valdes locekļi. 17. marta valdes sanāksmē tika lemts par amatu sadali. Pēc sanāksmes steidzām Jums ziņot par jaunievēlēto LBB valdes sastāvu: LBB valdes priekšsēdētāju Lauru Gailīti un LBB valdes priekšsēdētājas vietnieku Andri Rigertu. Šoreiz darām Jums zināmu arī citus LBB valdes amatus: 

Ilze Zilgalve - LBB pārstāve ELA (Eiropas Latviešu apvienība); 

Agnis Sauka - LBB avīzes redaktors; 

Olga Savenko - LBB komunikācija un mediji; 

Aiva Žubecka - LBB sekretāre; 

Liāna Ametere - kasiere.

Nākamos trīs gadus jaunievēlētā valde strādās LBB darbības mērķu īstenošanai: veicinās komunikāciju starp Beļģijā dzīvojošiem latviešiem, saglabās un turpinās izkopt latviešu kultūras tradīcijas, kā arī popularizēs šīs tradīcijas beļģu un citu tautību cilvēku vidū.

Aicinām tos, kam šāda iespēja vēl nav bijusi, iepazīt šos interesantos, uzņēmīgos latviešus, kas turpmākos trīs gadus pārstāvēs mūsu intereses Beļģijā, caur katra stāstu par sevi, dzīvi Briselē, darbu LBB un novēlējumu mums latviešiem Beļģijā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>