Kas mēs esam

Kas mēs esam?

Latviešu biedrība Beļģijā (saīsināti LBB) jeb Association Lettonne en Belgique (a.s.b.l.) ir Beļģijā oficiāli reģistrēta sabiedriskā organizācija.

LBB darbības mērķis ir veicināt komunikāciju starp Beļģijā dzīvojošiem latviešiem, saglabāt un turpināt izkopt latviešu kultūras tradīcijas, kā arī popularizēt šīs tradīcijas beļģu un citu tautību cilvēku vidū.

Biedrība tika izveidota 2004. gadā, pārveidojoties Latviešu nacionālajai komitejai Beļģijā, un tās statūti ir publicēti "Le Moniteur belge"  2004. gada 9. augustā. LBB ir Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedrs, kura savukārti ir pārstāvēta Pasaules brīvo latviešu apvienībā (PBLA).

Šobrīd strādājam sekojošā komandā:

Agnis Sauka - LBB valdes priekšsēdētājs;

Ilze Zilgalve - LBB valdes priekšsēdētāja vietniece;

Andris Skrastiņš - LBB sekretārs;

Liāna Ametere - LBB grāmatvede/kasiere;

Olga Savenko - LBB komunikācija un mediji;

Aiga Pinne Ohanessian - LBB komunikācija un mediji;

Andris Rigerts - sporta jautājumi;

Ilze Vesere - LBB avīzes redaktore;

Helena Veisa – apkārtraksts par notikumiem Beļģijā.

 

Kontaktiem ar valdi, lūdzu, izmantojiet e-pastu lbb@latviesi.be.

Agnis Sauka
LBB valdes priekšsēdētājs
Ilze Zilgalve
LBB valdes priekšsēdētāja vietniece
Helēna Veita
LBB apkārtraksts
Ilze Vesere
LBB avīzes redaktore
Andris Skrastiņš
LBB sekretārs
Sanita Karāle
LBB grāmatvede/kasiere
Alma Ulmane
LBB komunikācija un mediji

PARTNERS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>