Eiropas Latviešu apvienība aicina piedalīties aptaujā “Eiropā dzīvojošo Latvijas piederīgo pilsoniskā aktivitāte”

Eiropas Latviešu apvienība aicina piedalīties aptaujā “Eiropā dzīvojošo Latvijas piederīgo pilsoniskā aktivitāte”

Eiropas Latviešu apvienība aicina piedalīties aptaujā “Eiropā dzīvojošo Latvijas piederīgo pilsoniskā aktivitāte”

Eiropas Latviešu apvienība aicina Eiropā dzīvojošos Latvijas piederīgos piedalīties aptaujā “Eiropā dzīvojošo Latvijas piederīgo pilsoniskā aktivitāte”.

Aicinām ELA biedru un sadraudzības organizācijas, pašdarbības un interešu kopas, kā arī ikvienu interesentu informāciju par aptauju izplatīt savās kopienās, draugu un paziņu lokā!

APTAUJA NORIS NO 17. JŪNIJA LĪDZ 15. JŪLIJAM, UN TĀ IR PIEEJAMA
INTERNETĀ LATVIEŠU UN KRIEVU VALODĀ:

aptauja.migracija.lv/index.php/842484 

Aptauju veic Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas
institūta pētnieki.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā Eiropā dzīvojošie
Latvijas piederīgie līdzdarbojas Latvijas un savu mītnes zemju
sabiedriskajā dzīvē un iesaistās dažādu organizāciju un interešu
grupu darbā un pasākumos. Aptaujas ietvaros tiks pētīti arī
līdzdalību veicinošie vai kavējošie faktori. Aptaujas mērķgrupa
ir Eiropā dzīvojošie Latvijas piederīgie.

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidija pārstāve Elīna Pinto
uzsver: “Mūsdienu Eiropā latvietība un piederība Latvijai nav
ģeogrāfiski jēdzieni. Arī uzturoties ārpus Latvijas, mēs varam dot
savu pilsonisko ieguldījumu visdažādākajos veidos: iesaistoties
latviešu biedrību darbā, piedaloties vēlēšanās, ziedojot
labdarībai, aktīvi komentējot visai sabiedrībai svarīgas norises
presē un sociālajos tīklos. ELA pamatmērķis, veicot šo aptauju, ir
noskaidrot, cik lielā mērā Eiropā dzīvojošie no Latvijas
izbraukušie uztur pilsonisko saikni ar Latviju un kādi ir tās motīvi
vai šķēršļi. Mūs interesē arī cilvēku iesaiste savu mītnes
zemju sabiedriskajā dzīvē.”

Aptaujas koordinatore socioloģe Ilze Koroļeva norāda, ka aptauja par
Eiropas diasporas līdzdalības praksi ir loģisks turpinājums pirms
diviem gadiem veiktajai, līdz šim vērienīgākajai Latvijas emigrantu
aptaujai, kas izraisīja lielu ažiotāžu Latvijas publiskajā telpā.
„Šī aptauja ir vērsta uz ārzemēs dzīvojošo latviešu
līdzdalības potenciāla padziļinātāku izpēti,” skaidro
Koroļeva.

Aptaujas veikšana un ziņojuma izstrāde par tās rezultātiem ir daļa
no projekta “No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju
lielkoncerta 2015. gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017. gadā”,
kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu
atbalstu. Par projekta ietvaros tapušo materiālu saturu atbild Eiropas
Latviešu apvienība.

ELA prezidijs

Kontaktpersona: Elīna Pinto (ela@latviesi.com)

logo

 

Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>