Veselības aprūpes sistēma Beļģijā

Veselības aprūpes sistēma Beļģijā

Kā veidojas veselības aprūpe?

Beļģijas veselības aprūpes sistēmas aizsākumi meklējami jau 19.gs. sākumā, kad dažādu profesiju strādnieki sāka veidot veselības apdrošināšanas asociācijas, lai aizsargātu savus darbiniekus pret slimību un darba nespējas riskiem. Šodien šīs asociācijas pazīstamas ar nosaukumu Mutualitātes (fr. - Mutuelles, turpmāk tekstā - slimokases). 20-tā gadsimta sākumā slimokases ar līdzīgu politisko nostāju vai ideoloģiju sāka apvienoties apvienībās. Līdz pat šodienai saglabājušās piecas slimokašu apvienības (sociālistu, liberāļu, kristīgo demokrātu, neitrāļu un neatkarīgo slimokašu apvienības), kas apvienojušas valstī funkcionējošas vairāk nekā 70 dažādas slimokase. Pēc Otrā Pasaules kara Beļģijā tika ieviesta obligātā veselības apdrošināšanas sistēma, izveidojot Nacionālo Sociālas Aprūpes biroju (ang. - National Office of Social Security ONSS), kura uzdevums ir pārdalīt sociālās iemaksas dažādiem sociālās aprūpes sektoriem. Tāpat tika izveidots Nacionālais Slimību un Invaliditātes institūts (ang. - National Institute of Sickness and Invalidity INAMI), kura uzdevumos ietilpst pārraudzīt veselības apdrošināšanas sektoru un slimokašu darbu saskaņā ar likumdošanu.

Šodien slimokases Beļģijā darbojas kā juridiski neatkarīgas bezpeļņas organizācijas, kuras saņem finansējumu no valsts subsīdijām un sociālajām iemaksām. Administratīvā finansējuma apmēri, ko valsts piešķir slimokasei, ir atkarīgi no reģistrēto klientu skaita. Beļģijas likumdošana garantē, ka slimokasēm ir primārā loma obligātās veselības apdrošināšanas programmu nodrošināšanā.

Beļģijas pilsoņiem, kā arī cittautiešiem, kuri sociālās iemaksas veic Beļģijā, ir obligāti jāpievienojas kādai no mutualitātēm. Tomēr ikvienam ir brīva iespēja izvēlēties, kurai tieši mutualitātei pievienoties.

Slimokases pakalpojumi

Slimokases nodrošina obligātās veselības apdrošināšanu. Tomēr bez šī minimuma katra slimokase attīsta un piedāvā klientiem dažādus papildus produktus un pakalpojumus, piemēram, Euromut pievērsusi uzmanību slimo bērnu skolas apmācībai mājas apstākļos, briļļu un kontaktlēcu apmaksai, ortotontijas apmaksai utt. Tieši tādēļ pastāv pietiekami redzamas atšķirības starp slimokasēm, jo tās piedāvā dažādus pakalpojumus īpašām mērķa auditorijām, piemēram, ģimenēm ar bērniem, pensionāriem vai darba ņēmējiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem.

Reģistrējoties slimokasē un saņemot valsts veselības apdrošināšanu, klients drīkst izvelēties jebkuru - publisku vai privātu - slimnīcu un poliklīniku visā Beļģijas teritorijā. Publiskā veselības apdrošināšana sedz aptuveni 75% no valsts noteiktās cenas par konkrēto medicīnisko pakalpojumu, medikamentiem vai hospitalizācijas izmaksām. Jāatceras gan, ka Beļģijā ir reģistrēti divu veidu ārsti - ārsti, kuri strādā ar valsts noteiktiem tarifiem par pakalpojumu (ang. -commited) un ārsti, kuri par saviem pakalpojumiem var prasīt augstāku cenu nekā valsts noteiktos tarifus (ang. - uncommitted). Tas gan gluži nenozīmē, ka visi privātie ārsti strādā ar individuālām cenām, kas augstākas par valsts tarifiem. Tāpēc pirms došanās pie ārsta, ietiecams noskaidrot, vai ārsts ir reģistrēts kācommited vai uncommited, lai varētu paredzēt izdevumu apmērus. Tas ļaus apjaust, cik lielu daļu no pakalpojuma varētu segt slimokase un kas būs jāsedz pašam pacientam no savas kabatas.

Slimokase katram klientam izsniedz tā saucamo SiS karti jeb veselības sistēmas karti un identifikācijas uzlīmes. SiS karte ir īpaši noderīga, uzrādot to visās aptiekās un slimnīcās, jo tādā gadījumā klients par sniegto pakalpojumu nemaksā vairs pilnu cenu, bet tikai savu pacienta daļu (ang. - personal reminders fee). Slimokase norēķināsies ar aptieku vai slimnīcu, neiesaistot klientu. Savukārt, dodoties pie speciālista, pacientam ir jāmaksā pilna pakalpojuma cena un pēc tam rēķins, pievienojot tam savu identifikācijas uzlīmi, jānosūta slimokasei, lai saņemtu valsts noteikto atmaksu par pakalpojumu vai manipulāciju, ko pacients saņēmis.

ES pilsoņu reģistrācija slimokasē

Saskaņā ar starptautiskām vienošanām un ES regulām ikviens ES pilsonis, arī Latvijas pilsonis brīvprātīgi var kļūt par sociālās veselības aprūpes subjektu Beļģijā un izmantot Beļģijas publiskās veselības apdrošināšanas sniegtos pakalpojumus. Lai saņemtu šos pakalpojumus, ir jāreģistrējas kādā no daudzajām Beļģijas slimokasēm. Atkarībā no personīgās situācijas pastāv trīs iespējas, kā reģistrēties mutualitātē:
1. ES pilsonis, kurš maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas savā valstī, piemēram, Latvijā, iesniedz:
- Aizpildītu E106 formu, ko var pieprasīt un saņemt pirms ierašanās Beļģijā Veselības Obligātās Apdrošināšanas valsts aģentūras (VOAVA) nodaļā;
- Slimokases reģistrācijas dokumenti (izsniedz slimokase).
2. ES pilsonis - students, kurš ierodas Beļģijā studēt uz noteiktu laiku, iesniedz:
- Eiropas Veselības Apdrošināšanas karti (ang.- European Health Insurance Card), ko var pieprasīt pirms ierašanās Beļģijā VOAVA nodaļā;
- Slimokases reģistrācijas dokumenti (izsniedz slimokase).
3. ES pilsonim, kurš sociālās apdrošināšanas iemaksas veic Beļģijā, reģistrēšanās slimokasē ir obligāta un ir jāiesniedz:
- Darba devēja sertifikāts (izsniedz slimokase un aizpilda darba devējs)
- Slimokases reģistrācijas dokumenti.

Kādas ir izmaksas?

Gandrīz visas slimokases noteikušas cenu par standarta veselības apdrošināšanas paketi 10 Eur/ mēnesī robežās. Tomēr var atšķirties, vai šī cena piemērota par vienu ģimenes locekli, vai par visu ģimeni kopā. Piemēram, Euromut piedāvā veselības apdrošināšanu visai ģimenei, ieskaitot bērnus, par 9, 99 Eur mēnesī. Minimālais apdrošināšanas laiks ir viens trimestris gadā.

Apdrosināšana un reģistrācija komūnā

Atrodoties darba meklējumos Beļģijā un pieprasot Beļģijas rezidenta karti, daudzi iebraucēji saskaras ar administratīva rakstura problēmām. Lai saņemtu rezidenta statusu, personai ir jāreģistrējas attiecīgajā dzīvesvietas pašvaldībā. Savukārt pašvaldības administrācija bieži vien topošajiem rezidentiem pieprasa veselības apdrošināšanu. Tas ir tikai pašsaprotami, jo Beļģijas iedzīvotājiem veselības apdrošināšana ir obligāta. Tādējādi der zināt, ka ikvienam, reģistrējoties Euromut, ir iespējams pieprasīt speciālu sertifikātu - apliecinājumu, adresētu attiecīgajai pašvaldībai, kurā tiks apstiprināts, ka „persona ir ieguvusi veselības apdrošināšanu, sākot no noteikta datuma, un ka slimo kase uzsākusi kārtot nepieciešamās procedūras SiS kartes izsniegšanai". Pēc šāda sertifikāta iesniegšanas pašvaldībā topošajiem rezidentiem būs izpildīta vismaz viena no daudzajām administratīvajām procedūrām.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>