Kā uzsākt biznesu

Dažas norādes tiem, kuri vēlas uzsākt Beļģijā uzņēmējdarību

Lielisks palīgs iesācējiem ir www.localknowledge.be. Šajā vietnē iespējams iegūt plašu informāciju par dažādām praktiskām niansēm. Te iespējams pasūtīt arī brošūru „Local knowledge guide to setting up and running your business in Belgium" (maksā 22 EUR). Ja jums ir franču vai nīderlandiešu valodas zināšanas, varat ieskatīties arī šeit www.belgium.be/fr/economie.

Plānojot biznesu šajā zemē, pirmo uzdevumu čekliste:
- izvēlies uzņēmējdarbības formu (ja kompānija, izstrādā statūtus);
- atver bankā formācijas kontu (ja kompānija, iemaksā kapitālu);
- reģistrē statūtus;
- saņem PVN numuru;
- pievienojies sociālās apdrošināšanas fondam (90 dienu laikā).

Šajā saitā varat iegūt informāciju par

Uzņēmējdarbības formas

Pirmā lieta, par ko būtu jāpadomā- vēlaties būt pašnodarbināta persona vai dibināt uzņēmumu?

Sīkāka infomācija par to, kā iekārtoties kā pašnodarbinātajam, atrodama šeit. Pašnodarbinātajiem nav jāiegulda sākumkapitāls un jāievēro mazāk birokrātisko procedūru, tāpēc ir attiecīgi mazāk izdevumu, taču nodokļos aiziet līdz pat 63% (50% IIN + 13% sociālie) no ienākumiem. Beļģijas nodokļu īpatnība ir tā, ka uzņēmumiem tiek piemērotas zemākas ienākumu nodokļa likmes, arī sociālo maksājumu lielākā daļa gulstas uz darba ņēmēju ienākumiem. Šī iemesla dēļ būtu jādomā par kompānijas dibināšanu, ja ar nodokli apliekamie gada ienākumi pārsniedz 45 tūkst. EUR.

Mazo un vienīpašnieku biznesu vidū populārākā forma ir privātā ierobežotas atbildības sabiedrība SPRL (Société Privée à Responsabilité Limitée). Pēc būtības tā ir SIA, min. pamatkapitāls- 18 550 EUR.

Ja vēlaties veidot nopietnāku kompāniju, piesaistot investorus un vairākus biznesa partnerus, izvēlieties publiskas ierobežotas atbildības sabiedrības formu- SA(Société Anonyme). Pēc būtības akciju sabiedrība, min. kapitāls- 61 500 EUR.

Iespējams dibināt arī dažādas partnerības formas. Ja esat vismaz 3 partneri, ieteicams domāt par ierobežotas atbildības kooperatīvās sabiedrības- SCRL(Société Coopérative à Responsabilité Limitée) dibināšanu ar min. kapitālu 18 550 EUR. Savukārt, ja runa ir par sadarbību starp divām juridiskās personām, daudzi izvēlas kolektīvās rīcības sabiedrības modeli- SNC (Société en Nom Collectif) ar neierobežotu atbildība bez kapitāla prasības.

Reģistrācija

Lai uzsāktu jebkādu darbību Beļģijā, pirmais, ko nepieciešams izdarīt, ir atvērt kontu bankā. Bez tā jūs nevarēsiet nedz noslēgt līgumus, nedz kārtot citas sadzīves lietas. Ja vēlaties uzsākt komercdarbību, atveriet bankā tā devēto „formācijas" kontu.

Jebkuram komersantam- pašnodarbinātajam vai uzņēmumam,- pirms uzsākt savu darbību, obligāti ir jāsaņem PVN maksātāja reģistrācijas numurs. PVN reģistrāciju veic Guichet d'Entreprises (sk. www.guichetentreprises.partena.be), par to iekasējot 127 EUR. Reģistrējoties jāiesniedz sekojošais:
- reģistrēti statūti (ja uzņēmums);
- Beļģijas ID karte;
- informācija par bankas kontu;
- apliecinājums/diploms, ka jums vai jūsu tuvam ģimenes loceklim ir pamatzināšanas komercijā vai profesijā (piem. frizieris, gaļas tirgotājs u.tml), pretējā gadījumā jākārto eksāmens.

Ja vēlaties veidot uzņēmumu (vēlams, ja plānotie gada ienākumi pārsniegs 45 tūkst. EUR), jāreģistrē statūtus. Beļģijā statūtu reģistrāciju veic notāri (www.notaire.be). Notāri sniedz arī cita veida juridiskos pakalpojumus- pirmā vizīte pie notāra parasti ir bez maksas. Reģistrējot SPRL/BVBA, jārēķinās ar aptuveni 900 EUR izdevumiem (notāra pakalpojumi + valsts nodeva).

N.B. Tā kā Beļģija ir federāla un, pamatā, bilingvāla valsts, ieteicams statūtus reģistrēt abās- franču un nīderlandiešu- valodās, tādējādi aiztaupot papildus izdevumus pārreģistrācijai, izvēršot darbību visā Beļģijas teritorijā.

Ja jums nepieciešama jurista vai advokāta palīdzība, meklējiet tos publiskajos reģistros (advokātiem obligāti jāreģistrējas). Briseles advokāti:www.bareaudebruxelles.be (frankofonie) un www.baliebrussel.be (nīderlandiski runājošie).

Sociālās lietas

Jebkuram komersantam 90 dienu laikā kopš PVN numura saņemšanas ir jāpievienojas kādam no sociālās apdrošināšanas fondiem. Sociālās kontribūcijas jāmaksā katra kvartāla pirmajā datumā (1.01., 1.04., 1.07., 1.10.), tāpēc ir ieteicams apsvērt uzņēmējdarbības uzsākšanu (PVN reģistrāciju) kvartāla sākumā vai, vēl labāk, gada sākumā.

Par dalību fondā kā pašnodarbinātai personai jums katru gadu būs jāmaksā zināms procents no ienākumiem, bet ne vairāk kā 3539,29 EUR ceturksnī (šie griesti mainās gadu no gada).

Uzņēmumiem arī jāmaksā gada dalības maksa, papildus tam, ko maksā darbinieki. Jauniem un ļoti maziem uzņēmumiem (apgrozījums zem 570 tūkst. EUR), līdzdalība noteikta 347,50 EUR apmērā, pārējiem- 852,50 EUR. Ja neesat nodibinājis SA un agrāk neesat bijis pašnodarbināta persona (ne ilgāk par 3 gadiem pēdējo 10 gadu laikā), jūsu uzņēmums būs atbrīvots no gada dalības maksas pirmos trīs gadus.

Beļģijas sociālās nodrošināšanas sistēma ir sarežģīta, tāpēc, ja plānojiet nodarbināt vairākas personas, vēlams pievienoties kādam no sociālo lietu sekretariātiem. Tas maksās zināmu naudu (dalība 50-70 EUR + 3,5-4,7% no sociālajām kontribūcijām), taču nodrošinās, lai jūsu sociālās lietas (maksājumi, informācijas prasības u.t.t.) būtu kārtībā. Sociālo sekretariātu saraksts pieejams šeit www.onss.fgov.be.

Sociālās drošības maksājumos aiziet aptuveni 35% no bruto darba algas, taču, lai veicinātu nodarbinātību, tiek piedāvātas sociālo maksājumu atlaides par pirmajiem trim nodarbinātajiem (par pirmo atlaide ir 1000 EUR pirmajos 5 ceturkšņos un 400 EUR nākamajos 8 ceturkšņos; par nākamajiem diviem atlaides ir zemākas). Sociālo maksājumu atlaides varat iegūt arī par gados jaunu vai vecu cilvēku nodarbināšanu, mazkvalificēta darbasspēka piesaistīšanu u.tml. (darba meklētājiem uz rokas jābūt Activa kartei). Par šīm lietām interesējieties Nodarbinātības dienestā www.rva.be/home/menufr.htm!

Nodokļi

Lai arī Beļģijā ir samērā augsti nodokļi, šeit iespējami dažādi izņēmumi un plašas manipulācijas ar nodokļu bāzi, tāpēc vēlams izmantot profesionālu grāmatvežu pakalpojumus.

Beļģijā jāmaksā sekojoši nodokļi:
- iedzīvotāju ienākuma nodoklis: likme 25-50% robežās (vid. 40%); iespējami atskaitījumi par personām, kuras atrodas jūsu apgādībā;
- uzņēmuma nodoklis: likme 33,99% (MVU ar peļņu zem 322 500 EUR likme ir 24,98%, bet nosacījums, ka direktora gada bruto algai jābūt 36 000 EUR);
- sociālais nodoklis: likme 13,07%, bet ne vairāk kā 3300 EUR ceturksnī (šie griesti mainās);
- pievienotās vērtības nodoklis: likme 21%; pilnīgi visiem komersantiem- pašnodarbinātiem vai uzņēmumiem- jāreģistrējas PVN reģistrā; atkarībā no apgrozījuma, nodokli nemaksā (<5580 EUR), vienreiz gadā (< 1 milj. EUR) vai katru mēnesi (> 1 milj. EUR).

Maksājamo nodokļu kompozīciju lielā mērā noteikts tas, vai esat pašnodarbināta persona vai uzņēmums, kā arī gada apgrozījuma apjoms.

Dividendes tiek apliktas ar nodokli 15% apmērā. Ja esat vienīgais uzņēmuma īpašnieks, jums var būt izdevīgāk sev maksāt dividendes, nevis darba algu (atcerieties tikai, ka zemākā peļņas nodokļa 24% likme ir tiem, kuru direktoru gada algu ir vismaz 36 tūkst. EUR).

Interesanti, ka Beļģijā pirmo (bet ne vairāk kā 10) gadu zaudējumus var atskaitīt no nākamo gadu ar peļņas nodokli apliekamajiem ienākumiem. Taču nepārcentieties, jo ilgstošu zaudējumu (kā arī citu neraksturīgu parametru) uzrādīšana var piesaistīt nodokļu iestāžu uzmanību un ar tām labāk nejokot- sodi ir iespaidīgi!

Grāmatvedība

Jums ir iespēja piemērot vienkāršoto grāmatvedības sistēmu, ja uzņēmumam ir mazāk par 100 nodarbinātajiem, gada apgrozījums zem 7,3 milj EUR vai bilances vērtība zem 3,65 milj. EUR. Pārējos gadījumos jāpiemēro dubultieraksta sistēmu.

Profesionālo grāmatvežu pakalpojumu izmantošana nav obligāta, taču, ņemot vērā nodokļu sistēmas sarežģītību, vēlams tos izmanot. Aiztaupīs nervus un resursus.

Grāmatveži Beļģijā ir regulētā profesija, tāpēc tiem obligāti jāreģistrējas grāmatvežu reģistrā. Šeit varat atrast informāciju par pieejamajiem grāmatvežiemwww.ipcf.be vai www.iec-iab.be.

Grāmatveži, kā biznesa cilvēki, strādā uz kvantitāti, cenšoties mazāk laika tērēt katram klientam, tāpēc ir svarīgi jau pirmajā tikšanās reizē norādīt, kādus pakalpojumus jūs vēlaties saņemt (uzņēmuma dibināšana, grāmatvedība, nodokļu konsultācijas (optimizācija), gada atskaites aizpildīšana, komunikācija ar valsts nodokļu iestādēm u.tml.).

Telpas

Uzsākot biznesu, Briselē iespējams atrast telpas tā dēvētajos biznesa inkubatoros, kuri tiek subsidēti no vietējas valdības. Par tiem informāciju var iegūt šeithttp://www.reseauce.be/

Alternatīva ir izmantot savu dzīvokli/māju kā biroja telpas. Tādā gadījumā jūs varat no savas kompānijas prasīt īres maksu vai arī ļaut kompānijai nopirkt īpašumu (tad kompānija uzņemsies izdevumus par apkuri, komunikācijām u.tml.) un jums iznomāt. N.B. izvēloties starp šīm divām opcijām, jāņem vērā, ka fizisko personu īpašumiem netiek piemērots kapitāla vērtības pieauguma nodoklis, ja īpašums tiek pārdots pēc 5 gadiem kopš to iegādes, savukārt kompānijas gadījumā, pārdodot īpašumu, jārēķinās ar nodokli 33,99% apmērā no pārdošanas ienākumiem (starpība starp pārdošanas vērtību un atlikušo neamortizēto iegādes vērtību).

Īrējot telpas, jārēķinās, ka standarta īres līgums ir uz deviņiem gadiem (tad var iegūt vislabākos īres nosacījumus, sankcijas par līguma laušanu ir tikai pirmo 3 gadu laikā). Plaša informācija par iznomājamajām biroju telpām pieejama šeit http://www.inventimmo.be/

Darbinieku pieņemšana

Kopš 2009. gada 1. maija Beļģija vairs nepiemēro nodarbinātības ierobežojumus no ES jaunajām dalībvalstīm, tajā skaitā Latvijas, tāpēc pieņemot darbā cilvēkus no šīm valstīm, nav jāpieprasa darba atļauja, bet jāievēro tikai standarta procedūras.

Pieņemot darbā darbinieku, līdz pirmās darba dienas beigām jāiesniedz caur internetu, uzņēmuma sociālo sekretariātu vai personīgi ONSS kantorī DIMONA deklarācija. Tā rezultātā darbinieks saņems DIMONA numuru.

Pārtraucot darba attiecības, par to jāpaziņo ONSS dienestam vēlākais līdz nākošās darba dienas beigām pēc darba attiecību pārtraukšanas.

Ja vēlaties Beļģijā pieņemt darbā darbiniekus no citām valstīm, jums ir jāiesniedz LIMOSA deklarācija. Sīkāk par to šeit http://www.limosa.be/.

Izmantojot vietējos iedzīvotājus, jārēķinās ar praksi maksāt 14 ikmēneša algas gada laikā, proti, dubultalgu atvaļinājumā un dubultalgu gada beigās.

N.B. Pieņemot darbā pirmo algoto personu, uzņēmumam ir obligāti jāapdrošinās pret nelaimes gadījumiem darba vietā (ja nodarbināts tikai īpašnieks, apdrošināšana nav obligāta), kā arī jāizveido darba drošības departaments (alternatīva kontraktēt, piem., S.E.P.P.). Sīkat par šo visuhttp://www.employment.belgium.be/.

Papildus jums jārēķinās ar nepieciešamību pievienoties Bērnu uztura aģentūrai (ONAFTS), Ikgadējo atvaļinājuma maksājumu aģentūrai (ja izmantojiet roku darbu) un Ienākuma nodokļu birojam.

Pieņemot darbā cilvēkus, vaicājiet pēc Activa kartes (izsniedz Nodarbinātības dienesti). Tā palīdzēs noteikt, vai uz šo personu var tikt attiecināta kāda no sociālo maksājumu atlaižu programmām (tādas pastāv junioru, senioru, mazkvalificētu, ilgstoši nenodarbinātu u.c. nodarbinātības veicināšanai; atlaides ir ievērojamas- līdz 1000 EUR ceturksnī). Atlaides attiecas arī uz personām no citām ES dalībvalstīm, tātad arī Latvijā oficiāli reģistrētu bezdarbnieku nodarbināšanu. Vienīgais noteikums- šiem cilvēkiem vispirms jāreģistrējas Beļģijas Nodarbinātības dienestā (ONEM).

Beļģijā, dēļ nodokļu īpatnībām, ir izdevīgi izmantot dienesta automašīnas, kuras nereti tiek piešķirtas darbiniekiem kā papildus bonuss, plaši izmantojot līzinga opcijas (ar izpirkšanu vai bez). Darbiniekam par automašīnas izmantošanu jāmaksā mēnesī zināma summa, bet ne vairāk kā 150 EUR, tāpēc tas ir samērā izdevīgi, jo darba devējam nav jāveic sociālie maksājumi par pārējiem izdevumiem. Automašīnas izdevumi ir attiecināmi uz kompānijas izdevumiem 75% apmērā, bet degvielas- 100%.

Ja vēlies uzzināt, kā Beļģijā cīnās ar birokrātijas samazināšanu, ieskaties www.kafka.be! Citādi-  LAI VEICAS!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>