Uzruna no Briseles latviešu ev. lut. draudzes mācītāja Rinalda Gulbja

Uzruna no Briseles latviešu ev. lut. draudzes mācītāja Rinalda Gulbja

“Tavu spārnu ēnā es patveršos, kamēr posts paiet.” Ps 57:2

Mīļie Briselē un citviet Beļģijā!

Šī diena mums visiem nesa lielu pārbaudījumu, mēs sastapāmies ar pilnīgu
ļaunumu savās mājās.

Ļaunums mūs ir izaicinājis un sagaida, ka mēs atbildēsim ar tādu pašu vai
vēl lielāku ļaunumu un naidu. Starptautiskais terorisms ir ienācis mūsu
ikdienā un šis ir laiks, kad mums visiem jāturas kopā kā vēl nekad
iepriekš. Terorisms ir ļaunums, kas uzbrūk nešķirojot, ne pēc sociālā
statusa, reliģijas vai piederības. Šis ļaunums vēlas, lai mēs nocietinātu
savas sirdis un atdarītu ar ļaunumu.

Atcerēsimies Jēzus vārdus - mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem,
kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs
apvaino (Lk 6:27).

Lūdziet par visiem tiem, kas ar kara zobenu ir ienākuši mūsu mājās. Lūdziet
par viņu saprātu, lūdziet par viņu sirdīm, ka tā tiktu atdarītas un naidu
tajās ieņemtu mīlestība. Lūdziet par viņu nožēlu. Lūdziet, lai mums visiem
pietiek spēka sniegt roku saviem pāridarītājiem.

Lūdziet.

Lūdziet par visiem tiem, kas aizgājuši viņsaulē, lai ceļš uz Dieva valstību
viņiem ir viegls. Lūdziet par cietušajiem, ka viņi atveseļotos un spētu
nest pasaulē prieku. Lūdziet par palicējiem, kuriem šobrīd ir visgrūtāk.

Lūdziet par sevi. Lūdziet lai pēc visa šī posta mēs kļūtu par vēl labākiem
un sirsnīgākiem cilvēkiem, lai ļaunums neuzvar, bet ar mīlestību tiek
iznīdēts saknē. Mums jākļūst par mīlestības, prieka un draudzības
vēstnešiem, šim ko nesam pasaulē ik dienas jākļūst arvien vairāk.

Esiet stipri savā spēkā! Aicinu visus Otrajās Lieldienās tikties
dievkalpojumā, kur aizlūgsim arī par šodienas upuriem un lūgsim par mieru.

Mācītājs Rinalds Gulbis