Nepieciešams viesmīlības personāls Marriott viesnīcā (Rīgā)

Viesnīcai Marriott (Rīgā) ir nepieciešami noliktavas palīgi, klientu apkalpošana, administrators, viesmīļi un daudz kas cits.
Mēs piedāvājam elastīgu darbu. Agri vēlu, ir pieejamas garas dienas un nakts maiņas.

Neatkarīgi no tā, vai meklējat pilna laika darbu vai papildinātu savu pašreizējo algu, kā arī pielāgojat savus personīgos apstākļus, jums ir pārmaiņas.

 

Riga
asdsseewfdd.ssssssssssssssssaaa@gmail.com
thumbnail