Darbs DG REGIO

Reģionālas un Urbānās Politikas ģenerāldirektorāts (DG REGIO) ir izsludinājis konkursu uz vietu (ierēdnis –administrators) ģeogrāfiskajā nodala – Latvija, Lietuva, Igaunija un Somija. Darbs saistīts ar Eiropas reģionālas attīstības fonda un Kohēzijas fonda investīcijām Latvija. Darbs ir interesants, jo sniedz iespēju pārraudzīt visas svarīgākas valsts jomas, investīcijas tajās un rezultātus. Darbs ļaus attīstīt ari dziļakas prasmes un zināšanas kādā no jomam, piemēram, transports, inovācijas, enerģētika, veselības aprūpe utt. Būs iespēja strādāt pie nākoša programmēšanas perioda. Latviešu valodas prasmei konkursa būs liela nozīme.

Notice COM/2018/967 of AD poste “Programme Manager – EU Policies in Latvia/Senior Specialist in Matrix Interaction”

Beaulieu 1, Bruxelles
Linda Sproge - telefons 00 32 22985882
thumbnail