Uldis Šalajevs cīnās Eiropas Dienā Briselē par galējās nabadzības izskaušanu pasaulē

Uldis Šalajevs cīnās Eiropas Dienā Briselē par galējās nabadzības izskaušanu pasaulē

 

Uldis Šalajevs cīnās Eiropas Dienā Briselē par galējās nabadzības izskaušanu pasaulē

 

Briselē: "ONE" Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs kopā ar pārējiem 49 kolēģiem no 20 dažādam nacionalitātēm Eiropas dienas ietvaros Briselē informēja vairākus simtus apmeklētājus no dažādām valstīm par galējās nabadzības riskiem, to ietekmi un apmēru pasaulē. Viņš arī uzsvēra ES attīstības palīdzības nozīmi cīņā par sieviešu iespēju paplašināšanu nabadzīgākajās valstīm.

"Eiropas Savienība kopā ar tās dalībvalstīm patiešām palīdz pārveidot cilvēku dzīvi arī mazāk attīstītajās valstīs! Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tiek turpināts iesāktais! Veicināt piekļuvi tīra dzeramā ūdens pieejamībai, atbalstīt ar nepieciešamajiem medikamentiem daudzo cilvēku veselības stāvokļa uzlabošanai un ieguldīt cilvēku kapitālā – izglītībā, jo īpaši sievietēm un meitenēm. Tāpēc ir būtiski nodrošināt izdevumu palielinājumu ES ilgtermiņa budžetā 2021.-2027.gadam šo valstu attīstībā. Ar sabiedrības jo īpaši valstu līderu atbalstu, mēs varam uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti mazāk attīstītajās valstīs! Ja mēs palīdzēsim citiem, arī mēs paši kļūsim spēcīgāki!" uzsver ONE Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs.

U.Šalajevs kopā ar citiem vairāk nekā 300 kolēģiem, brīvprātīgajiem, kuri dzīvo Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē un Vācijā, arī turpmāk tiksies ar politiķiem un piedalīsies pasākumos, lai palielinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību palielināt ES attīstības budžetu. Viņš informēs sabiedrības dalībniekus par sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu jaunattīstības valstīs un to nozīmi, lai risinātu cēloņa jautājumus, kas izraisa galējo nabadzību.

Starptautiskās organizācijas "ONE" direktora p.i. Emīja Vigens (Emily Wigens) norāda, ka "Šī gada "ONE" Jaunatnes vēstnieku aktīvā rosība ir iespaidīga! Mēs esam priecīgi par to, ka viņi atbalsta mūsu iniciatīvas tik kritiskā posmā, kad tiek lemts par ES attīstības budžetu turpmākajos gados. ONE Jaunatnes vēstnieki aicinās ES līderus pieņemt drosmīgus lēmumus, kad līderi apspriedīs nākamo ES daudzgadu finanšu shēmu. Jaunieši aicinās līderus palielināt ES atbalstu cilvēku glābšanai mazāk attīstītajās valstīs un turpināt sniegt palīdzību tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama - jo īpaši sievietēm un meitenēm. ES ir pasaules līdere, mērķtiecīgi ieguldot starptautiskajā attīstībā, un Jaunatnes vēstnieki var palīdzēt nodrošināt, ka tā tas tiek turpināts."

"ONE" Jaunatnes vēstnieki

Jaunatnes vēstnieki, kuri kļuva par starptautiskās organizācijas "ONE" līderiem, cieši sadarbojas ar Eiropas politiķiem un likumdevējiem, cīnoties par finansējuma palielināšanu lauksaimniecībā un ar pilnvērtīgu uzturu saistītajās zinātnēs, lielāku finanšu pārskatāmības nodrošināšanu, it īpaši finanšu programmās saistības ar nabadzības apkarošanu, kā arī iestāsies par vairāku preventīvo pasākumu  izstrādāšu un īstenošanu HIV/AIDS epidēmijas krasai samazināšanai pasaulē. "ONE" Jaunatnes vēstnieki aktīvi sadarbosies arī ar Āfrikas politiķiem un likumdevējiem korupcijas apkarošanas jautājumos, intensīvi uzraudzīs starptautiskās finanšu palīdzības izlietošanu, kā arī ar dažādu kampaņu palīdzību palīdzēs veicināt ātrāku ekonomisko izaugsmi un pilsonisko sabiedrību.

Š.g. martā "ONE" iecēla 315 "ONE" Jaunatnes vēstniekus, kuri savā brīvajā laikā brīvprātīgi darbojas Beļģijā (50), Francijā (50), Itālijā (40), Īrijā (25), Lielbritānijā (50), Nīderlandē (40) un Vācijā (60). Š.g. martā, ONE iecēla Uldi Šalajevu par ONE Jaunatnes vēstnieku Beļģijā atkārtoti uz trešo termiņu.

Starptautiskā nevalstiskā organizācija “ONE”

"ONE" ir starptautiskā nevalstiskā organizācija, kura organizē informatīvās kampaņas sabiedrības izglītošanai,  piem., lai izbeigtu galēju nabadzību un cīnītos par novēršamām slimībām jo īpaši Āfrikā. Organizācija aicina politiķus apkarot novēršamās slimības, t.sk. AIDS, palielināt finanšu ieguldījumus lauksaimniecībā un uztura jomā, un pieprasīt lielāku (finanšu) caurskatāmību  nabadzības apkarošanas programmu vadībā un ieviešanā. ONE informatīvajās kampaņās ir piedalījušies vairāk nekā 9 miljoniem cilvēku visā pasaulē. “ONE” organizācijas aktivitātes, sadarbībā ar citām organizācijām, ir uzlabojušas dzīvošanas apstākļus Āfrikā. Piemēram, pašreiz vairāk nekā 7,5 miljoniem tās iedzīvotājiem ir piekļuve AIDS medikamentiem, lai gan 2002.gadā tas bija iespējams tikai ap 50 000 indivīdiem; kopš 2000.gada, Malārija ir samazinājusies par 75% astoņās Āfrikas valstīs, pašreiz vairāk nekā 51 miljoni bērnu visā  Subsahāras Āfrikā apmeklē pamatskolu.

ONE Jaunatnes vēstnieks, mecenāts Uldis Šalajevs (35) ir Vidzemnieks no Madonas novada. 2007.gadā viņš ieguvis augstāko profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā, kā arī studentu apmaiņas Erasmus programmas ietvaros 2005.gadā studējis Avans Universitātē Nīderlandē. Studiju nodrošināšanai, U.Šalajevam nodibinājums "Vītolu fonds" piešķīra a/s "Māras banka" un  a/s "Sampo banka" (pašreiz - Danske Bank) 2004.-2006.gadā stipendijas, savukārt 2006./2007. studiju gadā – viņš ieguva prestižo LLU Senāta stipendiju. Kopš 2009.gada, U.Šalajevs strādā Briselē ar ES jautājumiem, ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un krievu svešvalodās.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

-  "ONE" starptautiskā, nevalstiskā organizācija: http://www.one.org/international/about

-  ES budžets: Eiropas Komisijas piedāvātais ES ilgtermiņa budžets 2021.-2027.gadam (02.05.2018.)

-  Latvijas Radio 1 raidījuma "Zināmais nezināmajāintervija ar Uldi Šalajevu par izglītības nozīmi, 13.02.2018. (sižetā 09'00''-16'10'')

-  GLOBAL GOALS – www.globalgoals.org

-  ONE atklātā vēstule pasaules līderiem "Nabadzība ir seksisms"

-  ONE Jaunatnes vēstnieku programma

-  Eiropas Diena

-  Guadalupe de la Casas Escardó: mob. tālr.: +3223008942, +32472717420, e-pasts: Guadalupe.Casas@one.org 

Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>