Radoša pieeja darbā ar bērniem un jauniešiem veicina interesi, izpratni un labākas sekmes latvietības stiprināšanā

Radoša pieeja darbā ar bērniem un jauniešiem veicina interesi, izpratni un labākas sekmes latvietības stiprināšanā

Radoša pieeja darbā ar bērniem un jauniešiem veicina interesi, izpratni un labākas sekmes latvietības stiprināšanā

Sākoties jaunajam mācību gadam, arī latviešu kopienās ārpus Latvijas ir aktuāls jautājums par mācīšanās procesu un par to, kā to veidot bērniem un jauniešiem aizraujošāku, lai veicinātu mācību vielas apguvi. Tas ir svarīgi ne tikai skolās, bet arī mājās, jo īpaši tādās, kas nav Latvijā, bet kurās bērni runā latviešu valodā. Lai iedrošinātu vecākus un latviešu valodas skolotājus Eiropā strādāt ar bērniem un jauniešiem radoši, 21. oktobrī latviešu kultūras centrā “Bērzaine” Freiburgā, Vācijā, Eiropas Latviešu apvienība (ELA) pulcēja gandrīz 40 Eiropas latviešus.

Lai akcentētu to, kā darbs ar latviešu bērniem un jauniešiem Eiropā stiprina piederību Latvijai, semināra viesis valodnieks un folklorists Austris Grasis uzsvēra, ka nepieciešamas aktivitātes, kas ļauj bērniem pašiem nonākt pie secinājuma: “Esmu īpašs, jo esmu latvietis”. To var panākt, organizējot interesantas nodarbes latviešu valodā par dažādiem vēsturiskiem aspektiem, piemēram, vadot lomu spēles par tādiem vēsturiskiem notikumiem kā latviešu ikdiena bēgļu nometnē Vācijā un ceļš uz Rietumu valstīm, un lektoriem (piemēram, juristiem, vēsturniekiem) daloties ar to saistītajā informācijā.

Savukārt, Luksemburgas Eiropas skolas skolotāja un ELA jauniešu nometnes "KaLVe" koordinatore Evija Avotiņa uzsvēra aktīvu un dinamisku diasporas latviešu un to organizāciju misiju strādāt kopā, lai kopīgos piedzīvojumos un latviskā izzināšanā bērnos un jauniešos veidotu piederības sajūtu Latvijai. E. Avotiņa šos centienus spilgti atspoguļoja teicienā: “Viens nav racējs, viens ir mirējs!”

Tā kā latviešu lietpratības veicināšanai liela loma ir skolotāju motivācijai, izpratnei par mācīšanas mērķi un pielietotajām metodēm, izglītības programmas “Iespējamā misija” kuratore Ilze Mazpane uzsvēra: “Skolotāju zvaigžņu stunda ir plānošana, nevis uzstāšanās klases priekšā!”

Semināra radošo atmosfēru papildināja Cēsu Jaunās sākumskolas skolotāja Liene Šverna, kas demonstrēja metodes, kuras iespējams pielietot, mācot bērniem vārdšķiras, un sniedza padomus vecākiem, kā atbalstīt bērnus mācīšanās procesā arī mājās.

Šis bija noslēdzošais seminārs cikla [ie]dRosme ietvaros, kas kopumā pulcējis teju 160 aktīvus latviešus, kas par savu mājvietu ir izvēlējušies kādu mītnes valsti Eiropā. Semināru cikls ir apliecinājis diasporas latviešu kopienu un organizāciju interesi par izzinošiem un vienotu redzējumu stiprinošiem semināriem un diskusijām par tēmām, kas veicina piederības sajūtu Latvijai, stiprina saikni sociālajiem, ekonomiskajiem un kultūras procesiem Latvijā un bagātina latviskās pamatvērtības.

Semināru organizēja Eiropas Latviešu apvienība sadarbībā ar biedrību “Mēs - latvieši pasaulē”. Tas ir projekta “No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerta 2015. gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017. gadā” aktivitāte, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Inta Šimanska, (ISConsulting@outlook.lv)

Eiropas Latviešu apvienība

JPG

 

Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>