Pirmsjāņu noskaņās Luksemburgas un Vācijas latvieši diskutē par mūsdienu latvietības “zaļo gēnu”

Pirmsjāņu noskaņās Luksemburgas un Vācijas latvieši diskutē par mūsdienu latvietības “zaļo gēnu”

 

Sestdien, 18. jūnijā, Luksemburgā notika otrais Eiropas Latviešu apvienības organizētais seminārs “Rūpes un dabu un vidi - [ie]dRosme aktīvai latvietībai”, kas norit semināru cikla “[ie]dRosme” ietvaros, pulcējot diasporas latviešus pilsoniskās līdzdalības stiprināšanas nolūkā.

Seminārā piedalījās 20 dalībnieku – aktīvi Latvijas valstspiederīgie, kas dzīvo Luksemburgā un Vācijā. Semināra viesi Elita Kalniņa (biedrības Vides aizsardzības klubs viceprezidente) un Jānis Ulme (biedrības Vides izglītības fonds valdes vadītājs) sniedza izsmeļošu informāciju par to, cik daudzveidīgi katrs personīgi un nevalstiskās organizācijas var darīt, lai veidotu un stiprinātu izpratni līdzcilvēkos par dabas un vides saudzēšanu.

Semināra viesi un dalībnieki piekrita, ka nereti latviešu pašpiedēvētais “zaļais gēns” neizpaužas zaļos darbos, piemēram, reti tiek šķiroti atkritumi un maz tiek lietoti videi saudzīgi sadzīves ķīmijas līdzekļi. Elita Kalniņa norādīja, ka “aktīva darbība, lai aizsargātu vidi un dabu, balstās uz principu “iepazīsti, iemīli un sargā”, un cilvēki vairāk domā par vides un dabas aizsardzību, ja paši ir piedalījušies kādā no akcijām”.

Aktīva diskusija izvērtās par Latvijā tik maz diskutēto TTIP (ES un ASV brīvās tirdzniecības nolīgums) un atkritumu šķirošanu. J. Ulme: “Tā kā nolīgumā ir daudz aspektu, kas tiešā un netiešā veidā skar vides un dabas aizsardzības jautājumus, tad pretendēt uz universālās patiesības unikālo iemiesojumu nevar neviens”.

ELA izsaka pateicību semināra dalībniekiem par aktīvu līdzdalību, viesiem – Elitai Kalniņai un Jānim Ulmem – par izsmeļošas informācijas sniegšanu, semināra vadītājai Intai Šimanskai par rosinošām diskusijām un asociācijai “Luksemburga–Latvija” par sadarbību un atbalstu semināra organizēšanā.

Semināru cikls “[ie]dRosme” sākās 30. aprīlī Dublinā. Tā ietvaros notiks vēl trīs semināri. Trešais seminārs norisināsies Briselē 16. septembrī. Tas būs par informācijas kritisku analīzi un atbildīgu informācijas radīšanu, aktīvi iesaistoties sabiedriski pilsoniskajā dzīvē.

Vairāk informācija atrodama www.ela.lv

Informāciju sagatavoja:

Inta Šimanska

ISConsulting@outlook.lv

Eiropas Latviešu apvienība - ELA ir apvienojušās 19 latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas no 16 Eiropas valstīm ārpus Latvijas. ELA mērķis ir pārstāvēt Eiropas latviešu diasporas intereses, saskaņot tās biedru organizāciju darbību informācijas, latviskās izglītības un kultūras un pilsoniskās līdzdalības jomās, kā arī veicināt sadarbību starp biedru organizācijām un ar radniecīgām organizācijām.

Seminārs ir projekta “No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerta 2015. gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017. gadā” aktivitāte, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par projekta laikā tapušo materiālu saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība.

logo-2015

Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>