2014/2015

2014/2015 PĀRSKATS PAR LATVIEŠU BIEDRĪBAS BEĻĢIJĀ DARBĪBU

 

No 2014.gada 1. janvāra līdz 2015.gada 13. martam

 1. LBB pārziņā esošie saziņas līdzekļi & bibliotēka:

1.1. www.latviesi.be

LBB mājas lapa kļuvusi par aktīvu platformu, informējot gan par pasākumiem, gan arī interesantām vietējām Beļģijas ziņām un diasporai nozīmīgiem lēmumiem Latvijā. Jaunizveidotajā web komandā atskaites periodā darbojušās vai vēl aizvien darbojas Evita Naumova, Zane Vērdiņa, Kristīne Zlamete, Olga Savenko, Elīna Celmiņa, Baiba Kauliņa, Kristīne Matule un Daina Vabole. Būtu labi ieplānot lapas dizainu un tehnisko struktūru pārstrādāt, lai ievērojami uzlabotu iespēju ērti atrast sev nepieciešamo informāciju + rastu mūsdienīgāku vizuālo tēlu.

1.2. FaceBook, Twitter un Draugiem

Tieši sociālās platformas kā LBB komunikāciju kanāls pēdējā laikā ir ļoti aktivizējies – un par to paldies augstāk minētajai web komandai! FB publicēto ziņu apjoms ir daudz augstāks nekā mājas lapā. Patreiz FB lapai ir 525 sekotāju, bet populārākās ziņas sasniedz ap 3000 FB lietotāju. Cerams, ka pamanījāt speciālo 18.novembra rakstu sēriju!

1.3. Avīze „Beļģijas Latviešu Ziņas”

Pārskata perioda laikā iznākuši 2 jauni BLZ numuri – 2014.g. aprīlī un novembrī. Redaktora Agņa Saukas atskaite par pēdējo 3 gadu laikā padarīto būs pielikumā.

1.4. Latviešu bibliotēka Briselē

2012.g.oktobrī atklātā latviešu bibliotēka Briselē, 2013.g decembrī saņēma dāvinājumā jaunus speciāli iebūvētus skapjus pārstāvniecības ēkā, kā arī 200 grāmatu ziedojumu no Francijā dzīvojoša latvieša (nu jau diemžēl nelaiķa) Staunes kunga. Izveidots arī latviešu žurnālu arhīvs. Pagājušovasar panākta vienošanās, ka bibliotēka tiks pievienota Cēsu pilsētas bibliotēkas digitālajai sistēmai kā apakšnodaļa. No 2014.g.septembra – 2015.g. septembrim gan bibliotēka nav pieejama apmeklētajiem (ES Prezidentūras dēļ). Bibliotēkas projektu tālāk uzņēmusies virzīt Daina Grase un Viviāna Ozola.

 1. LBB organizētie kultūras pasākumi un svētki pārskata periodā:

24.01.2014

Lailas Pakalniņas spēlfilmas „Picas” un dokumentālās filmas „Sniegs” prezentācija un tikšanās ar filmu režisori Lailu Pakalniņu;

19.02.2014

Šajā vakarā vienlaikus notika divi pasākumi: Pārstāvniecības bibliotēkā notika pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu sarunas un spēles ar Inesi Zanderi un Ūnu Laukmani, mirkli vēlāk- bērnu grāmatu darbnīca. Līdztekus lielajā zālē visiem interesentiem bija iespēja noskatīties filmu "Četrreiz katrs viens" un tikties ar filmas veidotājiem Ati Klimoviču un Inesi Zanderi;

21.02.2014

LBB ikgadējā pilnsapulce + Trio Šmite Kārkle Cinkuss koncerts;

26.-27.04.2014

Koru kopkoncerts ar „Balsīm” un Rīgas izgaršošanas tirdziņš Molenbēkā ;

28.04.2014

Tikšanās ar Latvijas jauno dzejnieku Martu Pujātu;

15.06.2014

Lommeles kritušo un aizvesto piemiņas svētbrīdis;

29.06.2014

Brisele līgo Pēteros - atcelts Force Major apstākļu dēļ, kas liedza muzikantiem laikus ierasties Briselē;

14.09.2014

Vienreizēja iespēja - ekskursija bijušajā Cēdelghēmas (Zedelgem) karagūstekņu nometnē.

11.11.2014

Eiropas skolēnu ekskursija uz Cēdelghēmu (Zedelgem)

18.11.2014

Valsts svētku koncerts un torte Gētes institūtā Briselē

28.11.2014

Rīgas egles atklāšanas zibakcija Briseles Grand Place laukumā

14.12.2014

Trešās adventes koncerts un dievkalpojums

10.02.2015

Latviešu krogus vakars

10.03.2015

Latviešu krogus vakars

* Daudzi pasākumi rīkoti ar Latvijas vēstniecības Beļģijā atbalstu. Paldies!

 1. LBB atbalstītie pasākumi:

Pārskata periodā LBB atbalstīja sestdienas bērnu skoliņu, kā arī informatīvi atbalstīja visus citus pasākumu rīkotājus Beļģijā – gan vēstniecību, gan „Riga Night”, gan teātra pirmizrādi, gan BeNeLux kopkora koncertus, gan Briseles Latviešu kora un vokālās grupas UGUNIS koncertus, gan dejotāju koncertus, gan draudzes dievkalpojumus, gan visus saulgriežu pasākumus tuvākajā reģionā.

LBB arī aktīvi iesaistījās sestdienas skoliņas telpu meklēšanā 2014.-2015. mācību gadam, jo ES Prezidentūras laikā, mums līdz šim atvēlētās pārstāvniecības telpas vairs nav pieejamas. Taču risinājums tika atrasts vietējā jauniešu kultūras centrā Woluwe rajonā, kā arī piesaistīti līdzekļi telpu nomas segšanai no Latvijas Ārlietu ministrijas (2000 eur).

 1. LBB sadarbība ar valsts iestādēm & institūcijām:

Latvijas vēstniecība Beļģijā vēl joprojām ir svarīgākais atbalstītājs LBB aktivitātēm, kā arī, protams, PPES ar telpu un tehnisko nodrošinājumu (līdz 2014.g.jūnija beigām), atbalsts saņemts arī no NATO (transporta un pārvadājumu atbalsts). Ļoti veiksmīgi attīstījusies sadarbība ar Roberta Zīles biroju ne tikai Briseles Latviešu Ziņu drukāšanā, bet arī bērnu pasākumu rīkošanā. Roberta Zīles un Sandras Kalnietes biroji atbalstīja ekskursiju uz Cēdelgheimu, kas tapa sadarbībā ar Eiropas Skolu.

2014.gada jūnijā Ilze Spīgule-Buijtenweg tikās ar Latvijas Saeimas pārstāvjiem, lai apspriestu LBB atbalstu prezidentūras pasākumiem un mūsu māksliniecisko kolektīvu piesaisti.

2014.gada izskaņā Briseles Grand Place laukumu greznoja Rīgas egle, un LBB bija aktīvi iesaistīta projekta administrēšanā, organizatori izmantoja LBB kontu pārskaitījumiem.

Ilze Spīgule-Buijtenweg un Ilze Zilgalve tikās ar jauno speciālo uzdevumu vēstnieku diasporas jautājumos Pēteri Kārli Elfertu 2015.gada janvārī Briselē, pārrunājot sadarbības iespējas un nākotnes plānus.

Finansiāls atbalsts saņemts no Ārlietu ministrijas un Latviešu Valodas Aģentūras.

Diemžēl arī sēru vēsts – 2014.g. 10. oktobrī Briselē, Svētā Miķeļa un Svētās Gudules katedrālē ģimene un draugi atvadījās no pirmā atjaunotās Latvijas goda konsula Beļģijā, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Nīlsa Dālmana (Niels Dahlmann).

 1. LBB sadarbība ar pasaules latviešu organizācijām:

2014.gada septembrī I.Spīgule - Buijtenweg piedalījās ELA biedru organizāciju ikgadējā sanāksmē „Bērzainē” Freiburgā, Vācijā.

Pēc A.Austera lūguma, I.Spīgule – Buijtenweg pāris reizes pārstāvējusi ELA Pasaules Eiropiešu Apvienības (Europeans Throughout The World– ETTW) sanāksmēs Briselē.

Sakarā ar Eiropas Latviešu Kultūras svētku plānošanu Briselē 2015.g.18.-21.jūnijā, LBB uzņēmusies atļaut izmantot savu juridisko statusu un kontu vietējo sadarbības līgumu slēgšanā, par ko ir arī atsevišķa vienošanās ar ELA priekšsēdi A.Austeru. Esam piedāvājuši arī iesaistīties dalībnieku izmitināšanas jautājumu risināšanā (hosteļi tika rezervēti jau 2014.gada sākumā), pasākuma popularizēšanā Beļģijas masu informācijas līdzekļos (saņemot attiecīgu informāciju no ELKS organizatoriem), vietējo brīvprātīgo piesaistīšanā un saraksta izveidē (gaidām precīzāku uzdevumu sarakstu no ELKS).

 1. LBB attīstība:

6.1. Pilnsapulce

Iepriekšējā pilnsapulce notika 2014.gada 21. februārī pārstāvniecības telpās, un papildus iepriekšējā gada finanšu un darbības pārskatam, tika apkopoti arī biedru ieteikumi „brainstorm” formātā par aktuālām tēmām. Darba sparam un lustīgākam noslēgumam, uzstājās Šmites-Kārkles- Cinkusa trio, un jā – bija arī tautiskie danči!

6.2. Valdes sēdes

Pārskata periodā notikušas 4 valdes sēdes – 26.01.2014, 06.05.2014, 11.09.2014, 30.01.2015.

6.3. Jauni biedri

Kopš 2014.gada janvāra kļūt par LBB biedriem pieteikušās vēl 33 personas, taču samaksājuši biedra naudu un tādejādi par pilntiesīgiem biedriem kļuvuši 29 un jauno biedru saraksts pielikumā.

6.4. LBB valde

Patreizējā LBB valde tika ievēlēta 2012. gada 8. martā un tās pilnvaru termiņš ilgs līdz 2015. gada martam. Aktīvās valdes sastāvs šobrīd ir sekojošs:

 • Ilze Spīgule - Buijtenweg, priekšsēdētāja
 • Andris Skrastiņš, kasieris
 • Agnis Sauka, atbild par avīzi „Beļģijas Latviešu Ziņas”
 • Daina Grase, sestdienas skoliņas vadītāja
 • Ilze Zilgalve
 • Vita Timermane – Moora, vēstniecības pārstāve
 • Voldemārs Lauciņš

Šajā pilnsapulcē tiks ievēlēta jauna valde.

Paldies visiem par sadarbību šo pēdējo 3 gadu laikā!

Pārskatu LBB pilnsapulcei 2015. gada 13. martā sagatavoja LBB valdes priekšsēdētāja Ilze Spīgule – Buijtenweg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>