2013/2014

2013/2014 PĀRSKATS PAR LATVIEŠU BIEDRĪBAS BEĻĢIJĀ DARBĪBU

 

  1. LBB pārziņā esošie saziņas līdzekļi:
    • latviesi.be

LBB mājas lapa kļuvusi par aktīvu platformu, informējot gan par pasākumiem, gan arī interesantām vietējām Beļģijas ziņām un diasporai nozīmīgiem lēmumiem Latvijā. Jauno web komandu vada Evita Naumova, un tuvākajā laikā plānots lapas dizainu pārstrādāt, lai ievērojami uzlabotu iespēju ērti atrast sev nepieciešamo informāciju + mūsdienīgāku vizuālo tēlu.

  • FaceBook, Twitter un Draugiem

Sociālās platformas ir ļoti būtisks LBB komunikāciju kanāls, un tur pašreiz ziņu apjoms ir daudz augstāks nekā mājas lapā.

  • Avīze „Beļģijas Latviešu Ziņas”

Pārskata perioda laikā iznākuši 3 jauni BLZ numuri – martā, jūlijā un novembrī . Gan saturiskais, gan vizuālais tēls tiek nemitīgi uzlaboti, piesaistot arvien jaunus „žurnālistus” un intervējamos.

  1. LBB organizētie kultūras pasākumi un svētki:

(* Ar zvaigznīti atzīmēto pasākumu rīkošanā saņēmām atbalstu no LV vēstniecības Beļģijā)

20.01.13

*Filmas „Dokumentālists” izrāde un tikšanās ar filmas veidotājiem – LBB no pasākuma laikā saziedotā sedza filmas izrādīšanas honorāru;

09.02.13

*Indras Sproģes tikšanās ar bērniem (grāmatas „Joka pēc alfabēts”, „Māci mani degunlāci”) – vēstniecība sedza aviobiļetes, bet no pasākuma laikā saziedotā tika segtas mākslinieces uzturēšanās izmaksas un honorārs, kā arī „Degunlāča” šokolādītes bērniem;

21.02.13

Pētera Dragūna autorvakars „Tumšā stundā”. Dziesmas un dzejoļi – LBB sedza aviobiļetes un saziedotais tika nodots autoram kā honorārs;

23.02.13

Izrāde bērniem „Koklītes ceļojums” un danči ar Liporiem. Saziedotais tika atdots Liporiem ceļa izdevumu un honorāra segšanai.

05.04.13

*Tikšanās ar Ati Klimoviču (grāmatas „Personīgā Latvija” prezentācija)- vēstniecība iegādājās aviobiļetes, no saziedotā tika segtas dāvana autoram, pusdienu izmaksas un iegādāto grāmatu izmaksas (vienu grāmatu LBB dāvināja bibliotēkai);

27.04.13

LBB kopsapulce

17.05.13

* Filmas „Mammu es tevi mīlu” izrāde un tikšanās ar režisoru Jāni Nordu.

31.05.13

Prāta Vētras koncertfilma "Vēl viena klusā daba" + AFTERPARTY.

09.06.13

* Piemiņas svētbrīdis Lommelē sadarbībā ar Briseles latviešu ev.lut. draudzi.

15.06.13

Jāņu ielīgošana Briselē ar latgaliešu kopu „Uzuļeņi”. Pasākumā piedalījās arī Igauņu biedrība ar saviem mūziķiem.

19.06.13

 Latvijas Leļļu teātra izrādi „Snaudošā pūķa pasaka” sadarbībā ar EP deputāta Roberta Zīles biroju.

18.09.13

Zīmējumu izrāde bērniem „Vilks” sadarbībā ar EP deputāta Roberta Zīles biroju.

19.09.13

*Kino vakars. Filmas „Mona” skatīšanās un tikšanās ar tās veidotājiem ;

16.10.13

*Jaunais latviešu kino – filmas „Cilvēki tur” izrāde un tikšanās ar filmas režisoru Aiku Karapetjanu.

09.11.13

Lāplēša dienas koncerts un Mārtiņdienas danču vakars ar folkloras kopu „Vilki”– finansiāls atbalts no Sabiedrības Integrācijas Fonda. Pasākuma laikā tika saziedots Latvijas labdarības akcijai „Saulainas dienas mūsu bērniem”.

17.11.13

Latvijas Republikas proklamēšanas svinības „Bouche A Oreille” telpās ar pašdarbnieku koncertu un svētku torti ar šampanieti. Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības Integrācijas Fonds.

28.11.13

Raidījuma "Pasaules telpa" veidotāju Edvīna Inkēna un Ilzes Jakovļevas dokumentālās filmas par dzīvi Malāvijā pirmizrāde un tikšanās ar ES attīstības komisāru Andri Piebalgu.

01.12.13

Ziemassvētku gaidīšanas koncerts ar Vītolu ģimeni Dāņu baznīcā. Ziedojumi tika atdoti Vītolu ģimenei honorāram. Paldies Luksemburgas kolēģiem par sadarbības ideju!

14.12.13

*Ziemassvētku pasākums bērniem ar Briseles latviešu teātra uzvedumu .

15.12.13

*Trešā Adventa dievkalpojums ar koncertu Zviedru baznīcā;

  1. LBB atbalstītie pasākumi:

Pārskata periodā LBB atbalstīja sestdienas bērnu skoliņu, Rūtas Pakalnes stipendijas fondu, akciju „Saulainas dienas mūsu bērniem”, kā arī informatīvi atbalstīja visus citus pasākumu rīkotājus Beļģijā – gan Riga Night, gan teātra pirmizrādi, gan Mazās Bildes, gan Benelux kopkora koncertu, gan dejotāju 5-gadu jubilejas koncertu gan draudzes dievkalpojumus.

  1. LBB sadarbība ar valsts iestādēm:

Latvijas vēstniecība Beļģijā vēljoprojām ir svarīgākais atbalstītājs LBB aktivitātēm, kā arī, protams, PPES ar telpu un tehnisko nodrošinājumu, kā arī NATO (transporta un pārvadājumu atbalsts). Ļoti veiksmīgi attīstījusies sadarbība ar Roberta Zīles biroju ne tikai Briseles Latviešu Ziņu drukāšanā, bet arī bērnu pasākumu rīkošanā. Arī sadarbība ar Eiropas Skolu turpinās.

  1. LBB sadarbība ar pasaules latviešu organizācijām:

Februāra beigās I.Spīgule-Buijtenweg piedalījās Dziesmu un Deju svētku padomes sēdē, kur tika prezentēta ideja par Eiropas latviešu dziesmu svētkiem Briselē 2015.gada jūnijā, kā arī kopā ar A.Austeru un K.Santu tikās ar Beļģijas vēstnieku Latvijā F.Arnauts, vienojoties par turpmāku sadarbību. Saistībā ar Dziesmu dienu ideju Briselē 2015. Gadā, I. Spīgule – Buijtenweg piedalījās arī atskata konferencē par Dziesmu Svētkiem oktobra beigās.

Septembrī  I.Spīgule - Buijtenweg un D.Grase, kura darbojas kā ELA izglītības referente, piedalījās ELA biedru organizāciju ikgadējā sanāksmē Stokholmā (D. Grases dalību sedza ELA).

Vasarā bija skolotāju kursi Latvijā, bet oktobrī – kontinentālās Eiropas sestdienas latviešu  skolotāju kursi, kurus rīkoja ELA un vadīja D.Grase.

 Caur ELA pieteicāmies uz SIF atbalsta fonda līdzekļiem Beļģijas latviešu Jāņu, Lāčplēša dienas un 18.novembra svētku pasākumu finansiālam atbalstam, saņemot atbalstu Lācplēša dienai un 18.novembra svinībām, kas arī ļāva šoreiz šos pasākumus rīkot bez ieejas maksas.

  1. LBB attīstība:

6.1. Pilnsapulce

Iepriekšējā pilnsapulce notika 2013.gada 27. aprīlī pārstāvniecības telpās, un papildus iepriekšējā gada finanšu un darbības pārskatam, tika pieņemts veikt izmaiņas LBB statūtos (saistībā ar balsu nodošanu pilnsapulcei). Ieradies bija arī speciālo lietu ministrs Rolands Lappuķe, kurš stāstīja par Latvijas valdības plāniem attiecība uz diasporu.

6.2. Valdes sēdes

Pārskata periodā notikušas 7 valdes sēdes – 15.01.13, 05.03.13, 23.04.2013, 11.06.2013, 11.09.2013, 21.11.2013, 03.12.2013.

6.3. Jauni biedri

Kopš iepriekšējās kopsapulces 2013.gada 27.aprīlī, LBB 2013.gadā saņēmusi 10 pieteikuma anketas un iemaksas un tādejādi par biedriem kļuvuši:

Inese Ruse, Kristāna Briede, Solvita Krivmane, Līga Ozola, Ilze Vesere, Rita Nokolajeva, Māra Ruse, Monika Theatre, Baiba Bartuševica, Ginta Niedra, .

Pārskatu LBB pilnsapulcei 2014. gada 21. februārī sagatavoja LBB valdes priekšsēdētāja Ilze Spīgule – Buijtenweg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>