Par valdi

Par valdi

„Mēs maza cilts, Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.” /Rainis/

Latviešu biedrība Beļģijā (LBB) ir organizācija, kas palīdz latviešiem Beļģijā satikt vienam otru, dalīties pieredzē, sniegt atbalstu citiem un apmainīties viedokļiem. Tā kā neviena savienība nespēj pastāvēt bez organizētas kārtības, LBB ir ievēlēta valde, kas darbojas uz brīvprātības ar mērķi saglabāt un stiprināt mūsu saikni ar Latviju.

2015.gada 13. martā LBB sēdē tika ievēlēti 7 valdes locekļi. 17. marta valdes sanāksmē tika lemts par amatu sadali. LBB valdes sastāvs ir sekojošs: 

Laura Gailīte - LBB valdes priekšsēdētāja;

Andris Rigerts - LBB valdes priekšsēdētājas vietnieks;

Olga Savenko - LBB komunikācija un mediji;

Aiga Skrastiņa - LBB sekretāre;

Liāna Ametere - LBB grāmatvede/kasiere;

Agnis Sauka - LBB avīzes redaktors;

Ilze Zilgalve - LBB pārstāve ELA.

valde 18.11.2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>