Kultūras Ministrija aicina diskutēt un sniegt ieteikumus efektīvai sabiedrisko mediju pārvaldībai

Kultūras Ministrija aicina diskutēt un sniegt ieteikumus efektīvai sabiedrisko mediju pārvaldībai

Kultūras Ministrija aicina diskutēt un sniegt ieteikumus efektīvai sabiedrisko mediju pārvaldībai

Kultūras ministrijas (KM) Mediju politikas nodaļa jūnijā prezentēja un nodeva sabiedrības apspriešanai priekšlikumus jauna likuma izstrādei par sabiedrisko mediju pārvaldību. Lai noteiktu labāko izvēli Latvijai, KM aicina ekspertus un plašāku sabiedrību iesaistīties diskusijās un līdz 15. augustam iesniegt savus ieteikumus vai alternatīvus pārvaldības risinājumus.

Mēneša laikā kopš KM priekšlikuma apspriešanas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nav iesniegts neviens konkrēts ieteikums piedāvājuma pilnveidošanai. Veicinot sabiedrības iesaisti jautājumā par sabiedrisko mediju pārvaldības modeļiem, 2016. gada 3. augustā notiks pieredzes apmaiņas diskusija ar Vācijas ekspertiem par sabiedrisko mediju pārvaldību. 3. augusta pasākums turpina KM sadarbībā ar Saeimu uzsākto publisko diskusiju par mediju politiku, nodrošinot iespēju iepazīties arī ar dažādu ārvalstu ekspertu pieredzi un viedokli.

Ar Vācijas pieredzi sabiedrisko mediju pārvaldībā un vērtējumu par prezentēto priekšlikumu dalīsies vācu tieslietu profesors un žurnālists Pēters Šivijs (Peter Schiwy). Profesors P. Šivijs ir strādājis kā žurnālists dažādos Vācijas preses izdevumos, radio un televīzijā. Viņš ir bijis sabiedriskās raidorganizācijas Ziemeļvācijas TV un radio (NDR) galvenais redaktors un administratīvais vadītājs. P. Šivijs ir arī Vācijas Administrācijas skolas goda profesors.

Diskusijā piedalīsies arī Hannoveres Mūzikas, teātra un mediju augstskolas komunikācijas un mediju zinātņu profesore Beāte Šneidere (Beate Schneider). Profesore B. Šneidere ir Žurnālistikas un komunikācijas pētniecības institūta dibinātāja Hannoverē, un viņai ir plaša akadēmiskā pieredze salīdzinošajā mediju sistēmu pētniecībā. Profesore B. Šneidere ir bijusi Vācijas Otrās federālās sabiedriskās televīzijas (ZDF) padomes locekle un raidorganizācijas „Deutsche Welle” administratīvās padomes locekle. Diskusijā profesore B. Šneidere ir aicināta iepazīstināt ar redakcionālās autonomijas un žurnālistu neatkarības institucionālo regulējumu Vācijā caur Latvijas priekšlikumu prizmu.

No Latvijas puses savu analīzi par KM izstrādātā priekšlikuma piedāvātajiem risinājumiem sabiedrisko mediju pārvaldībā sniegs zvērināts advokāts Edgars Pastars. E. Pastars ir ieguvis tiesību zinātņu maģistru un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, strādā zvērinātu advokātu birojā „COBALT” un guvis vairāk nekā 13 gadu pieredzi valsts pārvaldē. Viņš ir vairāku publikāciju un grāmatu konstitucionālajās un administratīvajās tiesībās autors un līdzautors, lektors administratīvajās tiesībās, juridiskais padomnieks Saeimai, Valsts prezidentam un Valsts kontrolierim, kā arī strādājis Satversmes tiesā.  

KM izstrādātajā priekšlikumā ietvertos sabiedrisko mediju atbildīgumu veicinošos un pašregulatīvos institūtus, kā arī ombuda konceptu vērtēs bijusī pētnieciskā žurnāliste, labas pārvaldības un pretkorupcijas eksperte Inese Voika. Viņa ir Hārvarda Universitātes Kenedija pārvaldības skolas absolvente ar maģistra grādu publiskajā administrācijā. Šobrīd I. Voika strādā kā Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā (Stockholm School of Economics in Riga) akadēmiskā padomniece un lektore.

Pēc ekspertu prezentācijām ir paredzēta publiska diskusija ar politiskajiem lēmumpieņēmējiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un mediju ekspertiem.

Diskusiju rīko KM, Konrāda Adenauera fonds un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Detalizētāka informācija par pasākuma norisi tiks izziņota tuvākajā laikā.

Kā zināms, šā gada 14. jūnijā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē KM prezentēja sabiedrisko mediju tiesisko regulējuma uzlabojuma modeļus. KM apkopoja labāko starptautisko praksi un piedāvāja priekšlikumus jauna sabiedrisko mediju likuma izstrādei, lai rosinātu diskusijas profesionālajā, sabiedriskajā un politiskajā vidē un jau rudenī varētu notikt darbs pie jauna Sabiedrisko mediju likuma projekta.

Ikviens sabiedrības loceklis ir aicināts iesniegt ieteikumus un alternatīvus risinājumus Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai līdz šā gada 15. augustam.

KM iesniegtos ieteikumus izvērtēs un to analīzi prezentēs komisijas sēdē septembra sākumā.

 

Informāciju sagatavoja:

Baiba Kauliņa,

Kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

67330202,28684896, Baiba.Kaulina@km.gov.lv

 

Foto avots: http://www.km.gov.lv/en/

Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>