2010/11

PĀRSKATS PAR LATVIEŠU BIEDRĪBAS DARBĪBU
laika posmā no 2010. marta līdz 2011. gada martam

1. LBB organizētie pasākumi

1.1. Interneta mājas lapa

Biedrības interneta portāla www.latviesi.be pārbūve bija viens no galvenajiem biedrības valdes uzdevumiem šajā atskaites periodā. Jaunā portāla versija tika izveidota un palaista darbībā 2010. gada augustā. Programmēšanas darbus veica Latvijas kompānija „MB Studija”. Šī kompānija nodrošinās arī portāla vadīšanu (hosting) līdz 2011. gada augustam. Portālam pārskata periodā bija arī vairāki reklāmdevēji: kompānija „EurId”, veselības apdrošināšanas sabiedrība „Euromut”, Biznesa vadības koledža, Hipo fondi un laikraksts „Ir”.

1.2. Izdevuma „Beļģijas Latviešu Ziņas" publicēšana

„Beļģijas Latviešu Ziņām" 2010. gadā tika publicēti divi izlaidumi: maijā un decembrī. Decembra izlaidumam tika izstrādāts jauns avīzes dizains, ko paveica Didzis Vilcāns. Darbu ar avīzes veidošanu turpināja Ilona Strupka. Nākošais izlaidums plānots 2011. gada aprīlī.

1.3. Jāņi

Jāņu pasākums notika 2010. gada 19. jūnijā, kā iepriekšējos gados- Grez-Doiceau H. Del Marmol īpašumā. Svētki tika organizēti kopā ar Beļģijas- Baltijas valstu asociāciju un Igauņu biedrību Beļģijā. No Latvijas muzicēja Talsu Folkloras grupa. Kopējais dalībnieki skaits bija ap 600 (~ 230 latvieši). Ar Jāņa Zakovica palīdzību bija sarūpēts „Piebalgas” alus no Latvijas. Biedrība šo pasākumu noslēdza ar nelielu pārpalikumu, kas tika ziedots H. Del Marmol pļavas sakopšanai.

1.4. Valstssvētki

Valstssvētku svinības notika 2010. gada 20. novembrī Latvijas pārstāvniecības ES telpās. Pasākumu ievadīja dievkalpojums, kuram sekoja Briseles Latviešu kora un dejotāju koncerts. Īpašie viesi bija Ieva Akurātere un grupa „Lidojošais paklājs”. Vakariņu cienasts tika gatavots pašrocīgi. Kopumā pasākumā piedalījās virs 200 cilvēkiem. Biedrība šo pasākumu noslēdza ar nelieliem zaudējumiem. U svētkiem bija sagatavots speciāls video apsveikums no Latvijā pazīstamiem cilvēkiem, ko sarūpēja Krišjānis Sants.

1.5. Diskusiju vakari

Pārskata periodā notika divi diskusiju vakari. Pirmais, sadarbībā Latvijas vēstniecību Beļģijā, notika 10.05.2010. un bija veltīts sarunai par Eiropas Savienību pēc Lisabonas līguma un mazo valstu krustcelēm. Sarunā piedalījās Latvijas 6. prezidents V.V.Freiberga. Diskusijas moderators bija lektors Veiko Spolītis.

Otrais vakars notika 31.08.2010., kad, tuvojoties vēlēšanām, uz sarunu ar vietējiem latviešiem bija aicināti mūsu politiķi. Sarunu vadīja žurnālists Pauls Raudseps un no politiķiem piedalījās S. Kalniete, I. Vaidere, R. Zīle un Ģ. Lapiņš no Rīgas. Diskusijas apskats tika publicēts novembra „BLZ”.

2. LBB atbalstītie pasākumi

2.1. Briseles Latviešu sestdienas skolas attīstība

Lai atvieglotu skolas skolotājas darbu, biedrības valde sākot ar 2010. gada novembri pārņēma skolas finansiālo lietu kārtošanu, respkt., biedrībā iekasē no bērnu vecākiem naudu par skolu un izmaksā skolotājai noteiktu summu par katru nodarbību. Tiem vecākiem, kuri nav biedrībā, maksājumā summa ir lielāka.

2.2. Latviešu karavīru piemiņas diena Lommelē

Pasākums notika 2010. gada 13. jūnijā, Beļģijas pilsētā Lommelē. Pasākumu organizēja Briseles Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze.

2.3. Atbalsts Briseles latviešu korim

Biedrība sniedza finansiālu atbalstu Briseles Latviešu kora 5. gadu jubilejas koncertam, kurš notika 2010. gada 17. aprīlī.

2.4. Vēstures zināšanu veicināšana

Biedrības valde 2010. gada 5. maijā, sadarbībā ar Eiropas skolas latviešu skolotāju I. Caru un deputātu K. Kariņu, noorganizēja vēstures stundu skolas vecāko klašu audzēkņiem par tēmu „Latviešu leģionāri”. Stundu vadīja skolotājs Kaspars Zellis.

Savukārt 11. novembrī Eiropas skolas latviešu audzēkņiem tika demonstrētā studentu korporācijas „Lettonia” Latvijas skolām dāvinātā A. Saulīša dokumentālā filma „Bermontiāda”.

2.5. Labdarības ziedojumu akcija

Biedrība, sadarbībā ar Briseles Latviešu evaņģēliski luterisko draudzi, decembrī noorganizēja labdarības ziedojumu akciju, kuras ietvaros alternatīvajām ģimenes mājām „Zvannieki” tika ziedoti 1020 eiro.

3. LBB sadarbība ar valsts iestādēm

Pārskata periodā biedrība nesaņēma nekādu finansējumu no Latvijas valsts iestādēm. Tajā pašā laikā turpinājās veiksmīga sadarbība gan ar Latvijas vēstniecību Beļģijā, gan Latvijas pārstāvniecību ES.

4. LBB sadarbība ar pasaules latviešu organizācijām

Biedrības pārstāvis A. Austers piedalījās Eiropas Latviešu apvienības gada sanāksmē Amsterdamā 2010. gada 5.-6. septembrī. ELA 2010. gadā ieguva juridiskas personas statusu un iestājās Briselē bāzētajā Eiropas izcelsmes emigrantu organizāciju federācijā „Europeans Throughout the World”. ELA prioritātes 2010. un 2011. gadam: ELA atpazīstamības veicināšana; latviskās izglītības pieejamība ārpus Latvijas; Latvijas vēstures popularizēšana Eiropas zemēs. Par ELA izglītības referentu ievēlēta Briseles Latviešu sestdienas skoliņas skolotāja Daina Grase.

5. LBB attīstība

Iepriekšējā biedru pilnsapulce notika 2010. gada 11. martā Latvijas pārstāvniecības ES telpās. Tajā tika izvērtēti biedrības darbības rezultāti 2009. gadā, apstiprināts kases pārskats par 2009. gadu un apspriesti darbības plāni 2010. gadam.

Laikā kopš iepriekšējās pilnsapulces LBB ir pievienojušies 43 jauni biedri:

J. Patmalnieks, A. Gobiņš, V. Lauciņš, Ē. Jenkēvics, I. Kiukucāne, D. Ševkāns, A. Deniņa, S. Groza, K. Sants, L. Līvzeniece, D. Vilcāns, J. Deļimova, L. Ametere, M. Bērziņš, A. Celmiņa, K. Fuhrmann, D. Grase, G. Grasis, E. Grūbe, E. Gržibovska, S. Karāle, I. Kriskāne, A. Kronberga, S. Lacere, Ē. Lerchs, M. Liepiņa, J. Malzubris, I. Priedīte, M. Priedīte, I. Rogal, B. Roze, Ž. Šarfa, A. Sauka, I. Slava, I. Spīgule, Z. Stiglica, V. Stuļģe, G. Tire, A. Žukure, I. Zustrups, D. Ārgale, S. Ozoliņa un I. Vērdiņa.

Aizsaulē aizgājis viens biedrs: ilggadējais biedrības vadītājs Dr. Jānis Jerumanis.

LBB valde laikā kopš iepriekšējās pilnsapulces ir noturējusi 5 sēdes.

Pārskats sagatavots LBB biedru pilnsapulcei 2011. gada 30. martā.

Sagatavoja Aldis Austers, LBB valdes priekšsēdētājs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>