2009/10

PĀRSKATS PAR LATVIEŠU BIEDRĪBAS DARBĪBU
laika posmā no 2009. līdz 2010. gada februārim

Informācija sagatavota LBB pilnsapulcei 2010. gada 11. martā

1. LBB organizētie pasākumi

1.1. Interneta mājas lapa
Tika turpināts darbs pie mājas lapas papildināšanas. Ir izveidotas jaunas informācijas sadaļas: „Informācija uzņēmējiem" ar izsmeļošu informāciju par to, kā Beļģijā dibināt kompānijas, un „Latviešu valoda ārvalstīs" ar norādēm uz latviešu valodas resursiem internetā. Mājas lapai šobrīd ir 428 lietotāji (pirms gada- 330). Vairākas kompānijas ir izrādījušas interesi par reklāmas izvietošanu. Jāatzīmē, ka esošā interneta vietne ir izsmēlusi savas iespējas un tai ir nepieciešama pārbūve. Tas būs viens no 2010. gada galvenajiem uzdevumiem.

1.2. Izdevuma „Beļģijas Latviešu Ziņas" publicēšana
„Beļģijas Latviešu Ziņām" 2009. gadā tika publicēti divi izlaidumi: aprīlī un novembrī. Tika turpināts izdot paplašinātu BLZ apjomu, ietverot intervijas, apskatus un aktuālus komentārus. Darbu ar „BLZ" ir pārņēmusi Ilona Strupka. Nākošais izlaidums plānots 2010. gada aprīlī.

1.3. Jāņi
Līgošana notika 2009. gada 20. jūnijā Grez-Doiceau H.Del Marmol īpašumā. Svētki jau otro gadu tika organizēti kopā ar Beļģijas- Baltijas valstu asociāciju, Lietuviešu kopienu Beļģijā un Igauņu biedrību Beļģijā. No Latvijas bija aicināta grupa „Vilki". Kopējais dalībnieki skaits bija 800 (~ 250 latvieši).

1.4. Valstssvētki
Valstssvētku svinības, sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Beļģijā un Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību ES, notika 2009. gada 21. novembrī Latvijas pārstāvniecības telpās. Pasākumu ievadīja dievkalpojums, kuram sekoja Briseles Latviešu kora un dejotāju koncerts. Īpašie viesi bija „Trio Šmite, Kārkle, Cinkuss". Vakariņu cienasts tika gatavots pašrocīgi. Kopumā pasākumā piedalījās virs 200 cilvēkiem.

1.5. Diskusiju vakari
Pārskata periodā notika divi diskusiju vakari. Pirmais 27.04.2009. bija veltīts Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Uz sarunu bija aicināti esošie deputāti un deputātu kandidāti. Tēma „Latviešu deputāti Eiropas Parlamentā: formalitāte vai efektivitāte?". Diskusiju vadīja žurnālists Ģ. Salmgriezis. Diskusijas apkopojums tika publicēts mūsu interneta vietnē, kā arī portālos www.politika.lv un www.diena.lv 2009. gada maijā un jūlijā.
Otrais vakars notika 11.11.2009. ar nosaukumu „Vēstures izglītība Latvijā pirms un pēc neatkarības atgūšanas: problēmas un rezultāti" un tajā piedalījās vēsturnieki Valdis Klišāns, Guntars Catlaks un Gints Apals. Īss ieskats diskusijā tika publicēts novembra „BLZ", taču detalizētāka analīze sekos nākošajās „BLZ".

2. LBB atbalstītie pasākumi

2.1. Briseles Latviešu svētdienas skolas bērnu pašdarbība
Biedrības valdes sniedza finansiālo atbalstu Latviešu svētdienas skolas projektam „Dzīvnieki Latvijā", kurš tika īstenots 2009. gada 1. pusē.

2.2. Latviešu karavīru piemiņas diena Lommelē
Pasākums notika 2009. gada 14. jūnijā, Beļģijas pilsētā Lommelē. Pasākumu organizēja Briseles Evaņģēliski luteriskā draudze.

2.3. A. Eglīša un A. Skujiņas dzejas vakars
2009. gada 4. martā sadarbībā Ar EP deputātu Guntaru Krastu biedrība noorganizēja Andreja Eglīša un Austras Skujiņas dzejas vakaru, kurā uzstājās vairāku Latvijas vidusskolu jaunieši.

2.4. Filmas „Padomju Stāsts" popularizēšana
Biedrības valde, lai veicinātu filmas „Padomju Stāsts" popularitāti, organizēja jūnijā- septembrī vienotu filmas iegādi interesentiem Briselē. Tika sāktas sarunas par filmas izrādīšanas iespējām Beļģijā. Piedāvājums tika izteikts kino „Vendôme", taču šobrīd lielākās cerības ir saistītas ar Beļģijas- Baltijas valstu asociāciju.

2.5. Vēstures zināšanu veicināšana
2009. gada 12. novembrī sadarbībā ar Eiropas skolas latviešu skolotāju I. Caru biedrība noorganizēja vēstures mācību stundu šīs skolas vecāko klašu latviešu audzēkņiem. Stundu novadīja vēstures pedagoģijas speciālists Valdis Klišāns un tās tēma bija latviešu strēlnieki I Pasaules karā laikā. Biedrība apmaksāja V. Klišānam ceļa izdevumus.

2.6. Ziedojumu akcija
Decembrī otro gadu pēc kārtas biedrība organizēja ziedojumu akciju, kuras laikā tika saziedoti 600 EUR: 55 EUR tika ziedoti Māras Miķes ārstniecībai, savukārt pārējie 545 EUR tika veltīti slimo bērnu projektam „Dāvāsim sapni". Jāatzīmē, ka 2009. gadā notika vairākas ziedojumu akcijas- tās organizēja gan Briseles Latviešu koris, gan Luterāņu draudze.

3. LBB sadarbība ar valsts iestādēm

Pārskata periodā biedrība nesaņēma nekādu finansējumu no Latvijas valsts iestādēm. Tajā pašā laikā turpinājās veiksmīga sadarbība gan ar Latvijas vēstniecību Beļģijā, gan Latvijas pārstāvniecību ES.

4. LBB sadarbība ar pasaules latviešu organizācijām

Biedrības pārstāvis piedalījās Eiropas Latviešu apvienības gada sanāksmē Hamburgā 2009. gada 12. septembrī. Šajā sanāksmē tika pieņemts lēmums par ELA oficiālu reģistrāciju Latvijā, apstiprināti statūti un ievēlētas amatpersonas (LBB pārstāvis tika ievēlēts ELA valdē). Patlaban turpinās ELA reģistrācijas process. Sākot ar šo gadu pilntiesīgajām biedru organizācijām tiks ieviestas dalības maksas ELA budžetā. No biedru naudām tiks finansēta ELA pārstāvība PBLA, ELA politisko un kultūras referentu darbība, kā arī sadarbības projekti starp ELA biedru organizācijām.

5. LBB attīstība

Iepriekšējā biedru pilnsapulce notika 2009. gada 5. martā Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES telpās. Tajā tika izvērtēti biedrības darbības rezultāti 2008. gadā, apstiprināts kases pārskats par 2008. gadu un apspriesti darbības plāni 2009. gadam. Tika ievēlēta jauna valde- A. Austers (priekšsēdētājs), I. Strupka (vietniece), I. Sebok (kasiere), G. Ābele (sekretāre) un M. Cukura-, kā arī apstiprināti grozījumi LBB statūtos, ņemot vērā izmaiņas Beļģijas likumdošanā. Valde un grozītie statūti tika reģistrēti 2009. gada 26. jūnijā.

2009. gadā LBB pievienojās 8 jauni biedri. 5 biedri ir izstājušies, jo saskaņā ar biedrības statūtiem tie biedri, kuri nav maksājuši biedru naudu 3 gadus, uzskatāmi kā izstājušies. Viens biedrs ir miris: Mirdza Kļaviņš. Kopumā biedrībai patlaban ir 68 biedri. Jebkurš izstājies biedrs var atjaunoties, iesniedzot no jauna pieteikuma anketu un iemaksājot biedra naudu.

LBB valde pārskata periodā ir noturējusi 6 sēdes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>