Koris

Koris

Briseles Latviešu jauktais koris ir dibināts 2004. gada septembrī pēc Inetas Strautiņas- Engelenas iniciatīvas. Kora direģente kopš tā izveidošanas ir Gita Pāvila. Korī šobrīd dzied aptuveni 40 cilvēki un to skaitā ir ne tikai latvieši, bet arī daži citu tautību cilvēki. Paralēli pieaugušo korim Gitas Pāvilas vadībā darbojas arī bērnu korītis (2-14 gadu vecumā).

Pieaugušo un bērnu koris ir sniedzis koncertus 2004., 2005. un 2006. gada Latvijas Valstssvētku svinībās, 2005. un 2006. gada pavasarī Eiropas Komisijas Mūzikas klubā un 2006. gada pavasarī Briseles klasiskās mūzikas citadelē Paleis des Beaux Arts pēc Eiropas Kustības Beļģijā uzaicinājuma.

Kora nodarbības notiek otrdienās Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā telpās avenue des Arts 23, B-1000.

Esam aizvadījuši Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus, nosvinēta 5. gadu jubileja, taču arī šajā sezonā kori sagaida aktīva koncertdarbība. Ikviens interesants ir laipni aicināts piebiedroties!

Kontaktiem:

Mājas lapa: http://briseleskoris.webs.com/

Direģente Gita Pāvila, tel. +32 498032447, e-pasts gita_pavila@hotmail.com vai briseles.latviesu.koris@gmail.com

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>