Kas mēs esam

Kas mēs esam?

Latviešu biedrība Beļģijā (saīsināti LBB) jeb Association Lettonne en Belgique (a.s.b.l.) ir Beļģijā oficiāli reģistrēta sabiedriskā organizācija.LBB darbības mērķis ir veicināt komunikāciju starp Beļģijā dzīvojošiem latviešiem, saglabāt un turpināt izkopt latviešu kultūras tradīcijas, kā arī popularizēt šīs tradīcijas beļģu un citu tautību cilvēku vidū.Biedrība tika izveidota 2004. gadā, pārveidojoties Latviešu nacionālajai komitejai Beļģijā, un tās statūti ir publicēti "Le Moniteur belge"  2004. gada 9. augustā. LBB ir Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedrs, kura savukārti ir pārstāvēta Pasaules brīvo latviešu apvienībā (PBLA).Šobrīd strādājam sekojošā komandā:Laura Gailīte - LBB valdes priekšsēdētāja;Andris Rigerts - LBB valdes priekšsēdētājas vietnieks;Ilze Zilgalve - LBB pārstāve ELA;Agnis Sauka - LBB avīzes redaktors;Olga Savenko - LBB komunikācija un mediji; Aiga Pinne Ohanessian - LBB komunikācija un mediji;Aiga Skrastiņa - LBB sekretāre;Liāna Ametere - LBB grāmatvede/kasiere. Kontaktiem ar valdi, lūdzu, izmantojiet e-pastu lbb@latviesi.be.

Laura Gailīte
LBB valdes priekšsēdētāja
Andris Rigerts
LBB valdes priekšsēdētājas vietnieks
Liāna Ametere
LBB grāmatvede/kasiere
Olga Savenko
LBB komunikācija un mediji
Agnis Sauka
LBB avīzes redaktors
Ilze Zilgalve
LBB pārstāve ELA
Aiga Skrastiņa
LBB sekretāre
Aiga Pinne Ohanessian
LBB komunikācija un mediji

PARTNERS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>