Diasporas latvieši izzina informatīvās telpas veidošanas izaicinājumus Latvijā

Diasporas latvieši izzina informatīvās telpas veidošanas izaicinājumus Latvijā

Diasporas latvieši izzina informatīvās telpas veidošanas izaicinājumus Latvijā

Piektdien, 16. septembrī, Latvijas pārstāvniecībā ES norisinājās Eiropas Latviešu apvienības organizētais trešais cikla “[ie]dRosme” seminārs diasporas latviešu pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai. Seminārs “Atbildīga informācijas radīšana un kritiska analīze - [ie]dRosme aktīvai latvietībai!” pulcēja ap 50 dalībnieku, kas iesaistījās diskusijās ar Lindu Curiku, Ilmāru Šlāpinu un Jāni Runguli.

Briselē, Luksemburgā, Nīderlandē un Vācijā dzīvojošie latvieši diskusijās ar vieslektoriem  apskatīja tādus Latvijas un Eiropas mūsdienu informācijas telpas aspektus kā mediju pratība, noteicošie faktori kvalitatīvas informācijas radīšanai, pasniegšanai publiskajā telpā, dezinformācijas rīki un motīvi, sociālo mediju fenomens informācijas apritē un to loma attiecībā pret cilvēku līdzdalību sociālajos un politiskajos procesos.

Semināra iespaidos Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības prezidija locekle un politiskā referente uzsver: “Līdzdalība mūsdienās neapstājas pie vēlēšanu urnām, bet iesniedzas ikdienā – caur ziņām un viedokļu apmaiņu medijos. Pateicoties virtuālajai telpai, mums katram ir iespēja – un varbūt pat pilsonisks pienākums – veidot atvērtu diskusiju par Latvijas valstij un sabiedrībai nozīmīgām tēmām, lai kur mēs atrastos. Latvijas diasporai Eiropā šajā ziņā ir īpaša loma kā tiltam starp Latvijas un plašākās Eiropas informatīvajām telpām. Citastarp, ar savu redzējumu mēs varam palīdzēt izlīdzināt šķeļošus pretnostatījumus - “mēs” un “viņi”, “Latvija” un “Eiropas Savienība” vai “NATO””.

Savukārt, reaģējot uz diskusijām par kritisko iemaņu attīstīšanu, Jānis Rungulis, LR Ārlietu ministrijas sekondēts pārstāvis ES Ārējo attiecību dienestā, East Stratcom Task Force norādīja: “Attieksmei pret kritiskās domāšanas iemaņu attīstību ir jābūt tikpat prasīgai kā pret savu ikdienas higiēnu un ēšanas paradumu ievērošanu”.

Seminārs ir trešā aktivitāte semināru cikla [ie]dRosme ietvaros, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas centra atbalstu. Papildus šī semināra norisi finansiāli atbalstīja arī Latvijas deputāte Eiropas Parlamentā Sandra Kalniete (ETP grupa).

Seminārs ir projekta “No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerta 2015. gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017. gadā” aktivitāte, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par projekta laikā tapušo materiālu saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība.

Informāciju sagatavoja:

Inta Šimanska, (ISConsulting@outlook.lv), Eiropas Latviešu apvienība

Profile photo of LBB
Ievietoja LBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>