Charleroi lidosta – jūsu adrese no dienas reisa 13:30 ja ir vismaz 2 brauceji